Për të aktivizuar njërën nga pakot TIP ju duhet të keni një numër aktiv të IPKO-s si dhe të keni mjete të mjaftueshme në llogari, varësisht se cilën pako dëshironi të aktivizoni.
Më poshtë në tabelë gjeni pakot TIP të cilat mund të aktivizohen nëpërmjet kodit përkatës apo nëpërmjet aplikacionit tonë MyIPKO (të cilën e gjeni në AppStore dhe Playstore varësisht nëse jeni përdorues i sistemit IOS apo Android).

 

Pakot TIPAktivizmiMB e vlefshëm në
Kosovë dhe BP*
MIN me IPKOMin KombëtareSMSValiditeti kohorValiditeti gjeografikÇmimi
Ndryshe*110*7#10GB (4,840 MB
shfrytëzim për BP*)
Pa limit250Pa limit30 ditëKosovë dhe BP*€ 9.99
Aktiv*110*5#6GB (2,903 MB
shfrytëzim për BP*)
        200Pa limit30 ditëKosovë dhe BP*€ 5.99
Trendy*110*4#2GB       150Pa limit21 ditëKosovë€ 3.50
Bazik*110*2#1GB        200Pa limit7 ditëKosovë€ 2.95

*BP – Ballkani Perendimor

**Benefitet e pakove TIP Bazik dhe TIP Trendy vlejnë për përdorim vetëm brenda Kosovës, ndërsa benefitet e pakove TIP Aktiv dhe Tip Ndryshe mund të shfrytezohen edhe gjatë qëndrimit në vendet e Ballkanit Perendimor (Shqipëri, Mal i ZI, Maqedoni Veriore, Serbi dhe Bosne & Hercegovinë).

***Minutat kombëtar dhe SMS mund të shfryëzohen në total në vendet e Ballkanit Perendimor me të gjithe operatoret ndërsa për internet ne mobil zbatohet politika për përdorimin e drejtë, ku limiti i MB në këto vende është:

TIP AKTIV: 2,903 MB
TIP NDRYSHE: 4,840 MB

****Benefitet e pakos Tip Aktiv dhe Tip Ndryshe të cilat vlejnë në Ballkanin Perëndimor vlejnë vetëm për përdoruesit privat (Individ me parapagim)

Nëse keni problem me përdorim të internetit, ju lutemi kontrollojeni nëse e keni të aktivizuar . Nëse jo, aktivizo internetin tënd duke thirr kodin *321#.

Në tabelën e mëposhtme gjeni kodet të cilat mund t’i shfrytëzoni për të menaxhuar pakot TiP:

Pakot TIPAktivizimiKontrollimi i
llogarisë
Përmbajtja e
pakove
Anulimi i aktivizimit
automatik
Dërgimi i pakove si
dhuratë
Ndryshe*110*7#*110# Ose përmes

MyIPKO App

*110*110# Ose përmes

MyIPKO App

*110*9#*212# Ose

MyIPKO App

Aktiv*110*5#
Trendy*110*4#
Bazik*110*2#
Menaxhimi i pakove, aktivizimi, kontrollimi i gjendjes së llogarisë, dërgimi i pakos si dhuratë mund të bëhen më lehtë nëpermjet aplikacionit MyIPKO (të cilën e gjeni në AppStore dhe PlayStore).

Pas skadimit të pakos TiP, pakoja e re (e fundit e aktivizuar me e madhe) riaktivizohet në mënyrë automatike kurdo që realizoni mbushje. Në qoftë se nuk dëshironi që pakoja TIP të aktivizohet në mënyrë automatike ju mund të bëni ndaljen e aktivizimit automatik duke thirr kodin *110*9#.

Pas shpenzimit të minutave dhe SMS të pakos TiP, në Kosovë aplikohen çmimet standarde si më poshtë:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt IPKO-s0.18 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë0.18 €
SMS drejt IPKO-s0.062 €
SMS drejt operatorëve tjerë0.082 €
Thirrjet brenda rrethit0.04 €
SMS brenda rrethit0.04 €

Çmimi për thirrje, SMS dhe internet në mobil për në Ballkanin Perëndimor:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.18 €
Çmimi drejt operatorëve tjerë në BP0.18 €
SMS drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.06 €
MB0.14 €

Pas shpenzimit të MB të pakos TiP, në Kosovë aplikohen çmimet stadarde si më poshtë:

Shpenzimet për internet në Kosovë1 MB e parëÇdo 100KB në vazhdim
Individ me parapagim€ 0.86€ 0.07
Biznes me parapagim€ 0.86€ 0.02
Konsumatori duhet të ketë më shumë se 0.28EUR në llogari për të përdorur internetin në mobil pas shpenzimit të pakos TIP

Ndërsa në shtetet e Ballkanit Perendimor, pas shpenzimit të MB aplikohet çmimi standard si më poshtë:

Shpenzimet per internet në Ballkanin Perendimor1MB
Individ me parapagim€ 0.14

Ju lutem te keni kujdes!

  • Për të mos u shpenzuar nga llogaria kryesore për internet, ju paraprakisht duhet të ndalni “data” në telefonin tuaj dhe të aktivizoni një pako të re TIP dhe pastaj të lëshoni përsëri opsionin “data”.
  • MB dhe minutat e pashfrytëzuar të pakos humbin në skadim të pakos suaj. Në mënyrë që ti ruani MB dhe minuat e mbetura ju duhet të aktivizoni pako të re para skadimit të pakos së vjetër (të paktën një ditë më herët).

Për të aktivizuar pako paraprakisht duhet të keni mjete të mjaftueshme në llogari. IPKO ofron mundesinë e dërgimit të mbushjes në vlera të ndryshme në numrin tuaj apo në numër të IPKO-s të dikujt tjetër duke vizituar cilindo nga dyqanet dhe distributorët tanë apo me lehtë duke dërguar mbushje elektronike nëpërmjet kanaleve të mëposhtme:

Transferi i kredisë në numrin tuaj nuk e shtyn validitetin e numrit.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?

Facebook
Live Chat
Whatsapp