Dhuratat e papritura janë gjithmonë surprizë e këndshme. Ne kemi menduar për të gjithë ju që kujdeseni për më të dashurit tuaj duke ju ofruar shërbimin më të ri në treg “Pako DHURATË”.

Në mënyrë që të dërgoni dhuratë ju duhet të thirrni në *212#.

Pas kësaj, do të ju shfaqet në ekran një meny me 4 produktet që mund t’i dhuroni, si:

 

Pako të internetit në mobil

Emri i pakos GB Validiteti Çmimi
Ditore 500MB 1 ditë 0.509EUR
1GB 1 GB 7 ditë 1.50EUR
2GB 2GB 14 ditë 2.50EUR
3GB 3GB 21 ditë 3.50EUR
5GB 5 GB 30 ditë 5.50EUR
7GB 7 GB 30 ditë 7.50EUR

 

Pako Roaming Rajonale e Internetit

*Vlen vetëm për pakot rajonale të roaming, valide për Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni, Serbi, Turqi, Greqi dhe Kroaci.

Emri  i pakos GB Pako Çmimi
Ditor 200 MB 1 ditë 1.50EUR
Javore 1 GB 7 ditë 5.00EUR
Mujore 2 GB 30 ditë 10.00EUR

 

Pako TiP

Emri  i pakos Pako Validiteti Çmimi
Tip Standard 100min/100sms/1GB 7 ditë 2.50EUR
Tip Trendy 100min/200sms/850MB 30 ditë 3.95EUR
Tip Aktiv 150min/200sms/1GB 30 ditë 4.95EUR
Tip Ndryshe 150min/200sms/2GB 30 ditë 6.95EUR

 

Pako HEJ

Emri i pakos Pako Validiteti Çmimi
HEJ! 3000 3000 Njësi (min/SMS/MB) 30 ditë 3.00EUR
HEJ! Special PA LIMIT minuta/PA LIMIT SMS/3GB/Instagram FALAS 30 ditë 3.00EUR
HEJ! Professional 500 IPKO minuta/500 IPKO SMS/5GB 30 ditë 5.00EUR
HEJ! 5000 5000 Njësi (min/SMS/MB) 30 ditë 5.00EUR

*PAKO HEJ mund të pranojnë si dhuratë klientët të cilët i plotësojnë kushtet të jenë pjesë e komunitetit HEJ!

 

Pako Roaming e Internetit për Evropë dhe USA

Emri i Pakos GB Validiteti  Çmimi
Ditore 50MB 1 ditë 2.5EUR
Javore 400MB 7 ditë 10EUR
10 Ditore 1GB 10 ditë 20EUR

*Klientët e biznesit nuk mund të pranojnë pako si dhuratë për Evrope dhe USA.

 

Pakot Diaspora

Emri i pakos GB Validiteti Çmimi
Diaspora 1 1000 IPKO min/200 min kombëtarë/2000SMS kombëtarë/2GB Internet (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Greqi, Kroaci, Turqi, Serbi) 30ditë 15.20EUR
Diaspora 2 1000 IPKO min/300 min kombëtarë/2000SMS kombëtarë/5GB Internet (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Greqi, Kroaci, Turqi, Serbi) 30 ditë 20.20EUR
Diaspora 3 1500 IPKO min/500 min kombëtarë/PA LIMIT SMS kombëtarë/10GB Internet (Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Greqi, Kroaci, Turqi, Serbi) 30 ditë 30.30EUR

 

Shërbimi për dërgimin e dhuratës kushton 10 cent.

E rëndësishme për dërguesit e dhuratave:

Klientët me pagesë mujore mund të pranojnë si dhuratë:

  • Pako Roaming të internetit
  • Pako Interneti në mobil

Klientët me parapagim mund t’i pranojnë si dhuratë:

  • PakoTip
  • Pako Roaming të internetit
  • Pako Internet në mobil