Merre internetin me veti edhe gjatë pushimeve në: Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Serbi, Kroaci dhe Turqi

Varësisht se cilin vend planifikoni ta vizitoni, ne ju ofrojmë pako që ju shërbejnë më së miri nevojave tuaja të komunikimit dhe të njëjtat pako ju funksionojnë në të gjitha vendet, si në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Serbi, Kroaci dhe Turqi.

Ndërsa, MB që ju mbesin mund t’i përdorni kur të ktheheni në Kosovë.

Kontrolloni gjendjen, duke thirrur *478#

VINI RE: Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët më poshtë, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings.

Mënyrat e pagesës:

  1. Aplikacioni My IPKO
  2. Dyqan/pikë të shitjës të IPKO-së