Pako përmban 200 Minuta, 200 SMS dhe 200 MB në muaj, për vetëm 2.04 EUR.

Kjo pako vlen për fëmijët 6-15 vjet të cilët duhet të kenë një dokument identifikues me vete dhe duhet të jenë prezent me prindin në dyqan. Prindi mund të regjistroj deri në 5 fëmijë.

Pas aktivizimit të parë në dyqan, llogarisë së fëmjës do t’i transferohen 200 MIN + 200 SMS + 200MB për vetëm 2.04 EUR çdo muaj.

Më pas, përmes telefonit të tij, prindi do të mund të:

  • kontrollojë gjendjen e pakos së fëmijës
  • aktivizojë pakon e tyre çdo muaj
  • njoftohet kur minutat e pakos së tyre janë në përfundim
  • të njoftohet kur fëmiu ka provuar të aktivizojë pakon por nuk ka pasur kredi të mjaftueshme

Minutat, SMS-të vlejnë për komunikim brenda IPKO-së.

Kodet për prindin

  • Thirr *511*049xxxxxx# që t’ia aktivizoni pakon
  • Thirr *544*049xxxxxx# që të kontrolloni gjendjen e pakos

Kodet për fëmiun

  • Thirr *511*1# për të aktivizuar pakon
  • Thirr *544# për të kontrolluar gjendjen e pakos
  • Thirr *707# për të deaktivizuar pakon

Junior pako vjetore

Gjithashtu, ju mund të merrni pakon JUNIOR për 1 vit, bashkë me një nga telefonat e mençur duke filluar prej 49.95€.