*Internet në rajon me pako Plan 4, 6, 8 dhe 9
*Internet në EU me pako Plan 8 dhe 9

Pakot PLAN, janë të dizajnuara duke pasur parasysh nevojat individuale për minuta, sms dhe internet mobil. Minutat me pakon PLAN mund t’i shfrytëzoni me të gjithë operatorët në Kosovë.

Me pakot PLAN, ju mund të zgjedhni pakon mujore duke filluar nga 10EUR në muaj. Zgjedh njërën nga pakot mujore PLAN dhe nënshkruaj kontratë 12 dhe 24 mujore.

Mos rri pa PLAN!

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 6 PLAN 8 PLAN 9
MIN drejt IPKO PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT
MIN drejt operatorëve tjerë 700 1000 1200 1500 2000 3000 5000
SMS drejt të gjithë operatorëve PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT PA LIMIT
Internet në mobil për Kosovë
8GB 10GB 11GB 12GB 20GB 50GB PA LIMIT
Internet në mobil për rajon 1GB 2GB 2GB 5GB
Internet në mobil për EU 500MB 2GB
Çmimi për muaj 10.00€ 15.00€ 20.00€ 25.00€ 35.00€ 55.00€ 99.00€

Operatorët e shteteve në rajon dhe EU që kemi marrëveshje për roaming i gjeni këtu.