3 cent në minutë, me të gjithë operatorët!

E dini se thirrjet drejt operatorëve tjerë zakonisht janë më të shtrenjta, por nuk mbani në mend çmimet e ndryshme.

Me ofertën tonë nuk do të keni nevojë të brengoseni më për këtë gjë!

Aktivizoni pakon mujore për vetëm 1 EUR dhe thirrjet në të gjithë operatorët do të jenë vetëm 3CENT/MIN.

 

Aktivizoni pakon  duke thirrur *105#.

 

Validiteti i ofertës mund të kontrollohet duke thirrur *105*1#.

Oferta ri-aktivizohet çdo muaj automatikisht. Për të ndalur ri-aktivizimin thirrni *105*9#.