Dhurata më e mirë për të shtrenjtën Nënë!

Për 8 Mars kemi përgatitur dhuratën më të mire për Nënën – telefon i mençur së bashku me pakon që përmban 150 MIN & 200 SMS kombëtarë dhe 1GB internet, çdo muaj, për 12 muaj rresht.

Zgjedhni njërin nga telefonat e mençur duke filluar nga vetëm 7.50Eur/muaj, për 12 muaj.

phones_web

Pagesa mund të bëhet me para të gatshme ose kartelat tjera që mundësojnë pagesat me këste, deri në 12 këste.

Vizitoni dyqanin tonë më të afërt për të marrë pakon.

Kontrollimi i gjendjes bëhet duke thirrur *110#.