Pakot roaming të internetit në mobil

Pakot e internetit mobil në EU/SHBA dhe Zvicër

Pakove të internetit në mobil në të gjithë Evropën iu shtohet edhe SHBA

Të gjithë ju që udhëtoni për në shtetet e Bashkimit Evropian dhe Zvicër mund të aktivizoni pako ditore dhe javore të internetit në mobil me çmime shumë të volitshme.

Pakot për shtetet e Bashkimit Evropian janë:

Pako Ditore

Për ta aktivizuar pakon ditore 50MB, ju duhet të thirrni *345*1#

Pako Javore

Për ta aktivizuar pakon javore 200MB, ju duhet të thirrni *345*2#

Në EU, pakot funksionojnë me të gjithë operatorët, llogaria mund të kontrollohet duke thirrur *345#

Ndërsa në SHBA, pakot funksionojnë me opertatorin T-Mobile.

Keni parasysh se APN duhet të jetë IPKO në mënyrë që interneti në roaming t’iu funksionojë

Pakot për Zvicër janë:

Pako Ditore

Për ta aktivizuar pakon ditore 25MB, ju duhet të thirrni *345*3#

Pako Javore

Për ta aktivizuar pakon javore 100MB, ju duhet të thirrni *345*4#

Në Zvicër pakot funksionojnë me operatorin Sunrise, llogaria mund të kontrollohet duke thirrur *345#.

Pakot ditore janë valide 1 ditë, ndërsa pakot javore janë valide 7 ditë.

Të gjithë ju që udhëtoni në shtetet e zonës EU apo Amerikë keni mundësi që me shumicën e vendeve të përdorni LTE roaming. Për të marrë më shumë informata se me cilat vende, respektivisht cilët operatorë kemi marrëveshje për LTE roaming,  ju mund t’i drejtoheni qendrës së thirrjeve përmes email-it info@ipko.com apo pa pagesë përmes numrit 080070070 për ju që akoma jeni në Kosovë dhe planifikoni të udhëtoni jashtë vendit. Ndërsa nëse tani më jeni në zonën roaming thirrni në *770#, në mënyrë që të mos shpenzoheni.

Kudo që shkoni sivjet IPKO ju përcjellë me internet.

Varësisht se cilin vend planifikoni ta vizitoni, ne ju ofrojmë pako që ju shërbejnë më së miri nevojave tuaja të komunikimit dhe të njëjtat pako ju funksionojnë në të gjitha vendet, si në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Serbi, Kroaci dhe Turqi.
Ndërsa, MB që ju mbesin mund t’i përdorni kur të ktheheni në Kosovë.

pakot_roaming_boxa

Ju duhet të lidheni me njerin nga këta operatorë:

 • Shqipëri: Eagle, Telekom Albania ose Vodafone
 • Maqedoni: One/Vip
 • Mali i Zi: M:Tel (29703)
 • Serbi: VIP Mobile
 • Kroaci: HT HR
 • Greqi: Cosmonte
 • Turqi: Vodafone

VINI RE: Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët e lartëcekur, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings

+ EU/SHBA data pakot

Pakot e internetit mobil në EU/SHBA dhe Zvicër

Pakove të internetit në mobil në të gjithë Evropën iu shtohet edhe SHBA

Të gjithë ju që udhëtoni për në shtetet e Bashkimit Evropian dhe Zvicër mund të aktivizoni pako ditore dhe javore të internetit në mobil me çmime shumë të volitshme.

Pakot për shtetet e Bashkimit Evropian janë:

Pako Ditore

Për ta aktivizuar pakon ditore 50MB, ju duhet të thirrni *345*1#

Pako Javore

Për ta aktivizuar pakon javore 200MB, ju duhet të thirrni *345*2#

Në EU, pakot funksionojnë me të gjithë operatorët, llogaria mund të kontrollohet duke thirrur *345#

Ndërsa në SHBA, pakot funksionojnë me opertatorin T-Mobile.

Keni parasysh se APN duhet të jetë IPKO në mënyrë që interneti në roaming t’iu funksionojë

Pakot për Zvicër janë:

Pako Ditore

Për ta aktivizuar pakon ditore 25MB, ju duhet të thirrni *345*3#

Pako Javore

Për ta aktivizuar pakon javore 100MB, ju duhet të thirrni *345*4#

Në Zvicër pakot funksionojnë me operatorin Sunrise, llogaria mund të kontrollohet duke thirrur *345#.

Pakot ditore janë valide 1 ditë, ndërsa pakot javore janë valide 7 ditë.

Të gjithë ju që udhëtoni në shtetet e zonës EU apo Amerikë keni mundësi që me shumicën e vendeve të përdorni LTE roaming. Për të marrë më shumë informata se me cilat vende, respektivisht cilët operatorë kemi marrëveshje për LTE roaming,  ju mund t’i drejtoheni qendrës së thirrjeve përmes email-it info@ipko.com apo pa pagesë përmes numrit 080070070 për ju që akoma jeni në Kosovë dhe planifikoni të udhëtoni jashtë vendit. Ndërsa nëse tani më jeni në zonën roaming thirrni në *770#, në mënyrë që të mos shpenzoheni.

+ Pakot Roaming

Kudo që shkoni sivjet IPKO ju përcjellë me internet.

Varësisht se cilin vend planifikoni ta vizitoni, ne ju ofrojmë pako që ju shërbejnë më së miri nevojave tuaja të komunikimit dhe të njëjtat pako ju funksionojnë në të gjitha vendet, si në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Greqi, Serbi, Kroaci dhe Turqi.
Ndërsa, MB që ju mbesin mund t’i përdorni kur të ktheheni në Kosovë.

pakot_roaming_boxa

Ju duhet të lidheni me njerin nga këta operatorë:

 • Shqipëri: Eagle, Telekom Albania ose Vodafone
 • Maqedoni: One/Vip
 • Mali i Zi: M:Tel (29703)
 • Serbi: VIP Mobile
 • Kroaci: HT HR
 • Greqi: Cosmonte
 • Turqi: Vodafone

VINI RE: Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët e lartëcekur, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings