Quatro dhe iPhone 8

Nënshkruaj Quatro Postpaid, qe ka Plan IV dhe SuperDuo Premium HD per 24 muaj dhe merr iPhone 8 per vetem 399.95!

PLAN 4SUPER DUO PREMIUM HD
1000 MIN
1000 SMS
5 GB
MIN dhe SMS-at vlejnë për të gjithë operatorët e vendit.
TV + Internet 25Mbps
Digi Gold me 5 Premiera, çdo javë FALAS!
7 kanale të paketës gjigante Discovery, FALAS!
TVim FALAS!
VOD me 3500 filma, dokumentarë, seriale, etj, FALAS!
Catch UP TV FALAS!
SmartBox FALAS!
25€/muaj27.50€/muaj

Kurse, vetëm çmimi i telefonit iPhone 8 është 839.95 Eur.

Për të gjitha shërbimet e kombinuara në pako, pagesa bëhet në fund të çdo muaji në një faturë të vetme.