Živote, o živote.

5 centi sa svima!

Aktiviraj jedan od paketa i komuniciraj za samo 5 centi sa IPKO, Vala, Z Mobile.

Pakete mogu aktivirati jedino korisnici tarife “Fol me ton”.

pakot_test-newprice

Minuti se mogu iskoristiti u roku od 30 dana, samo za pozive prema IPKO, Vala i Z Mobile.

Ako niste aktivirali tarifu “Fol me ton”aktivirajte je sada pozivom na*600# (aktiviranje je po prvi put  besplatno) a zatim aktivirajte jedan od paketa sa minutima.

Kontrolu  preostalih minuta možete obaviti pozivom na kod*654#.

Požurite. Ponuda je ograničena!