Paket za dijasporu

Dobrodošli u otadžbinu!

IPKO i ovog leta za sugrađane nudi pakete koji ispunjavaju sve njihove potrebe tokom njihovog boravka u rodnom mestu.

PAKET DIJASPORA 1

1000 IPKO MIN
200 NACIONALNIH MIN
2000 NACIONALNIH SMS
2GB INTERNET
(Kosovo, Albanija, Makedonija i Crna Gora)

Za aktiviranje pozovi *115*1#

PAKET DIJASPORA 2

1000 IPKO MIN
300 NACIONALNIH MIN
2000NACIONALNIH SMS
5GB INTERNET
(Kosovo, Albanija, Makedonija i Crna Gora)

Za aktiviranje pozovi *115*2#

Beneficije koje pružaju ovi paketi važe 30 dana, a vaš broj će trajati 12 meseci, kako ne biste trabali da menjate broj svaki put kada dolazite u otadžbinu.

Kontrola stanja se vrši pozivanjem *115#.

Nakon što potrošite minute, SMS-ove i MB-te, možete nastaviti komunikaciju po standardnim tarifama.

Tokom vaše posete Albaniji, Makedoniji , Crnoj Gori i Turskoj, da bi ste koristili internet treba da uradite sledeće:

  1. Podesite kod Access Point Name; Name: Ipko i APN: Ipko
  2. Kod Data treba da vam bude aktivan ‘Data Roaming’

Takođe, treba da se povežete sa ovim operaterima:

Diaspora-Operatoret