KOJI SI TiP?

Uz najnovije pakete za minute, SMS i mobilni internet, naći ćete TiP koji vam najviše odgovara.

Unutar TiP paketa, možete da birate između opcija koje važe nedelju ili mesec dana, kao i između opcija sa više pogodnosti.

tip-webb

Da prekontrolišete stanje na računu, pozovite*110#
Ukoliko do sada niste koristili pakete mobilnog interneta, aktivirajte internet pozivajući *321#