Roaming add on

Kurseni deri në 39% në thirrjet roaming nga Evropa!

Pakot e biznesit Roaming janë të dizajnuara për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e klientëve të biznesit për thirrje gjatë qëndrimit në shtetet anëtare të BE-së.

Klientët e pakove të biznesit, me pakot Roaming tani përfitojnë çmime më të ulëta në roaming thirrjet nga BE deri në 39 %. Ato përfshijnë roaming BE minuta të cilat mund të përdoren nga shtetet anwtare tw BE-s drejt IPKO-s ose shteteve anëtare të BE-s.

Si klient i pakove të biznesit, GSM prepaid apo postpaid, tani mund të zgjedhin në mes të tri ofertave për thirrje në roaming dhe kështu të komunikoni pa brenga gjatë qëndrimit tuaj në Evropë.

ROAMING 15ROAMING 35ROAMING 80
Përfitimi15 Min* 35 Min*80 Min*
Çmimi(përfshirë TVSH)5.09 EUR10.18 EUR20.35 EUR
Vlefshmëria 1 muaj1 muaj1 muaj

* minutat nuk vlejnë për thirrje në Estoni, Letoni, Luksemburg dhe Maltë. Ato shpenzohen gjatë gjenerimit dhe pranimit të thirrjeve.

Informata rreth shfrytëzimit të pakove:

  • Aktivizimi, Ndryshimi ose Deaktivizimi per shfrytezuesit postpaid bëhet nepërmjet zyrtarit përgjegjës për biznese;
  • Aktivizimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: RO15, RO35 ose RO80;
  • Ndryshimi per shfrytezuesit prepaid bëhet duke aktivizuar pakon që deshiron;
  • Deaktivizimi per shfrytwzuesit prepaid bëhet duke derguar SMS ne 50505 me tekstin: ROSTOP;
  • Verifikimi i bilancit te minutave bëhet nëpërmjet kodit *411#.