Jos brzi internet, za istu cenu.

Ponovo smo povećali brzinu internet za postojeće pakete a da nismo promenili cene.

Internet paket koji je do danas  pružao do 5Mbps, sada za istu cenu pruža 10Mbps, dok je i brzina internet paketa koji je do sada pružao 10Mbps,  sada je povećana na 15Mbps.

Sa novim izmenama, ponuđena brzina internet paketa od strane IPKO je od  10Mbps do 100Mbps, što je ujedno i najbrži internet paket na Kosovu. 

PAKET 1
do
10 Mbps
10 GB Transfer

Idealan paket za starter korisnike interneta. Brzi internet, Brzo pretraživanje, Od vreme na vremena download muzike i videa

PAKET 2
do
10 Mbps
Bez limita

Idealan paket za starter korisnike interneta. Brzi internet, Brzo pretraživanje,

Prijavite se na paketa za duže vreme i uštedite:

 • Za 3 meseca – 40.70€
 • Za 6 meseca – 76.30€
 • Za 12 meseca– 142.40€

PAKET 3
do
15 Mbps
Bez limita

Idealna opcija, za redovne korisnike interneta. Download muzike i videove, bez limita.

Prijavite se na paketa za duže vreme i uštedite:

 • Za 3 meseca – 50.90€
 • Za  6 meseca – 96.60€
 • Za 12 meseca – 183.10€

PAKET 4
do
30 Mbps
120GB transfer

Paket za nezaustavljivim korisnicima interneta! Brzi internet, Download muzike i videove, bez limita.

Prijavite se na paketa za duže vreme i uštedite:

 • Za 3 meseca – 81.40€
 • Za 6 meseca – 162.80€
 • Za 12 meseca – 254.30€

PAKET 5
do
100 Mbps
200GB transfer

“Pako 5″ interneta, sada sa vrtoglavom brzinom do 100 mbps, sa ograničenim transferom sadržaja u 200GB, dok za prekoračenje dozvoljenog transfera, brzina paketa ostaje na brzini do 15 mbps.”

 • Za 3 meseca –111.90€
 • Za 6 meseca – 203.40€
 • Za 12 meseca – 305.20€

* Në rast të shpenzimit të transferit prej 120 GB, shpejtësia e internetit ulet në 5Mbps deri në fund të muajit të abonimit.

Interneti me shpejtësi të shumëfishuar edhe brenda pakove të kombinuara DUO, TRIO dhe TRIO HD, me çmim të njëjtë.