Smart Box

Modeli SmartBox
Përshkrimi Smart Set Top Box
Video Formati Mpeg-4
Lloji i konektorit HDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronik Po
Lista favorite e kanaleve Po, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim Personal  Po
Ndryshim i kohës  Po
VOD  Po (9000 filma)
Catchup TV  Po (41 kanale)
 Kontrolli prindëror Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
Media Player Po
*Çmimi Në varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00

 

Standard Box – KAON SD

Modeli KAON SD
Përshkrimi Basic Zapping Set Top Box
Video Formati SD- Mpeg-2
Lloji i konektorit SCART, RGB Cable
Udhëzimet për programin elektronik Po
Lista favorite e kanaleve Po, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindëror Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*Çmimi FALAS

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Standard Box – KAON HD

Modeli KAON HD
Përshkrimi Basic Zapping Set Top Box
Video Formati HD- Mpeg-4
Lloji i konektorit HDMI
Udhëzimet për programin elektronik Po
Video Incizim Personal Po
Lista favorite e kanaleve Po, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindëror Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror

 

Standard Box – Glee

Modeli Glee
Përshkrimi Basic Zapping Set Top Box
Video Formati SD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektorit RGB Cable
Udhëzimet për programin elektronik Po
Video Incizim Personal Po
Lista favorite e kanaleve Po, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindëror Po (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*Çmimi FALAS

* Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen FALAS, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Shënime:

  • Ju lutemi referojuni tarifës për aktivizim të pakos së përzgjedhur.
  • Resiverët e llojit KAON janë të kufizuara në numër.

Në pajtim me Rregulloren e re të KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve mediale dhe audiovizivuele, IPKO ofron për përdoruesit fundor mundësinë për të bërë riprogramimin e renditjes numerike të programeve në resiver (Set-Up Box) dhe gjithashtu mundëson vendosjen e kontrollit prindëror. Rrjedhimisht, ofrohen katër lloje të ndryshme të resiverëve (STB), me funksionalitete të ndryshme, në mënyrë që përdoruesit fundor të përzgjedhin konfigurimet për nevojat e veta. Më poshtë ju lutem gjeni përshkrim përkatës për të gjitha rastet. Gjithashtu në çdo resiver, funksionalitetet për listën e preferuar dhe kontrollin prindëror kanë udhëzimet e duhura se si mund të mundësohen këto shërbime.