Kemi përshpejtuar përsëri shpejtësinë e internetit për pakot ekzistuese, pa i ndryshuar çmimet.

Pakoja e internetit e cila deri më sot ofronte deri 5Mbps, tani për të njëjtin çmim ofrohet me 10Mbps, ndërsa edhe shpejtësia e internetit në pakon që ofronte 10Mbps, tani është rritur në 15Mbps.

Me ndryshimet e reja, shpejtësia e ofruar në pakot e internetit nga IPKO është nga 10Mbps deri në 100Mbps, që njëkohësisht është pakoja më e shpejtë e internetit në Kosovë.

*Në rast të shpenzimit të transferit prej 120 GB, shpejtësia e internetit ulet në 5Mbps deri në fund të muajit të abonimit.

Interneti me shpejtësi të shumëfishuar edhe brenda pakove të kombinuara DUO, TRIO dhe TRIO HD, me çmim të njëjtë.