Turbo Internet

Shfrytëzoni internetin më të shpejtë, për vetëm 1 EUR!

Për ta aktivizuar këtë shërbim, ju duhet të keni abonim aktiv të shërbimeve të internetit me IPKO-në.

Më shumë
Më shumë