Quatro dhe iPhone 8

Nënshkruaj Quatro Postpaid, qe ka Plan IV dhe SuperDuo Premium HD per 24 muaj dhe merr iPhone 8 per vetem 399.95! Plan 4 Super Duo Premium HD 1000 MIN 1000 SMS 5GB MIN dhe SMS-at vlejnë për të gjithë operatorët e vendit. TV + Internet 25Mbps Digi Gold me 5 Premiera, çdo javë FALAS! 7...

Më shumë