Bëhu pjesë e komunitetit Hej!

Për t’u bërë pjesë e komunitetit hej!, ju duhet të jeni 16 deri në 28 vjeç dhe të blini numër hej! ne cilindo dyqan të IPKO-së, apo të aktivizoni
pakon në numrin tënd ekzistues, duke dërguar SMS në 50888 me fjalën “hej” për vetëm 3 Euro.

Pakot Hej!

Hej! Extra brenda komunitetit hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “min” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të komunikuar me shokët në hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “sms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me shokët në hej!

Hej! Extra brenda rrjetit të IPKO-së

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkomin” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të biseduar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin e IPKO-së.

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkosms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin IPKO-së.