Bonu pjesë e komunitetit Hej!

Për t’u bërë pjesë e komunitetit hej!, ju duhet të jeni 16 deri në 28 vjeç dhe të blini numër hej! ne cilindo dyqan të IPKO-së, apo të aktivizoni pakon në numrin tënd ekzistues, duke dërguar SMS në 50888 me fjalën “hej2” për vetëm 3 Euro.

Merr PA LIMIT minuta dhe SMS brenda hej!, 3GB internet ne mobil si dhe Instagram FALAS.

Hej! 5000 njësi

Me pakon më të re për të rinj, hej! 5000, ju mund t’i shfrytëzoni 5000 njësi si t’ju duhen PLUS e përdor Instagram FALAS – pa shpenzu asnjë MB!

Më shumë
Më shumë

Pakot Hej!

Hej! Extra brenda komunitetit hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “min” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të komunikuar me shokët në hej!

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “sms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me shokët në hej!

Hej! Extra brenda rrjetit të IPKO-së

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkomin” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 MIN për të biseduar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin e IPKO-së.

Dërgo SMS në 50888 me fjalën “ipkosms” për vetëm 0.509 cent dhe përfito 100 SMS për të komunikuar me familjen dhe shoqërinë në rrjetin IPKO-së.