A keni numër të IPKO-së?

Eja në IPKO dhe përfito nga super ofertat për numrat e rinjë.

Numrat e rinjë do të kenë internet për mobil, Min kombëtar dhe bilanc në telefon. Minutat dhe SMS janë për shfrytëzim me të gjithë operatorët në Kosovë. Numrat e rinjë do të kenë validitet 60 ditë.

Si klient i ri, ju mund të zgjedhni mes dy pakove për numrat e rinjë:

SIM 1

PërshkrimiBenefitet
Çmimi5.00 €
Bilanci2.00 €
Sim përmban10GB, 100 Min kombëtar
Validiteti i benefiteve14 ditë

 

SIM 2

PërshkrimiBenefitet
Çmimi3.00 €
Bilanci1.00 €
SIM përmban5 GB, 50 Min kombëtar
Validiteti i benefiteve14 ditë

Validiteti i benefiteve kontrollohet duke thirr *116#
Validiteti i bilancit kontrollohet duke thirr *123#

Pas shpenzimit të benefiteve, do të aplikohen çmimet standarde si më poshtë:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt IPKO-së0.15 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë0.153 €
SMS drejt IPKO-së0.062 €
SMS drejt operatorëve tjerë0.082 €
Thirrjet brenda rrethit0.04 €
SMS brenda rrethit 0.04 €

Validiteti

Koha e validitetit të mbushjes së llogarisë tuaj varet nga shuma e kredisë me të cilën vendosni ta mbushni llogarinë e telefonit dhe aplikohet nga momenti kur të bëhet mbushja:

Shuma e mbushjesValiditeti*
1€10 ditë
2€20 ditë
3€ – 4€30 ditë
5€ – 9€60 ditë
10€ – 19€90 ditë
20€ +360 ditë

*Validiteti, të cilin e përcaktoni me anë të mbushjes së zgjedhur, tregon kohën gjatë së cilës ju mund t’i shfrytëzoni të gjitha shërbimet e telefonisë mobile, ndërsa pasi të kaloj koha e caktuar për shembull prej 10 ditëve, 20 ditëve, 30 ditëve e të tjera, ju për 14 ditë të ardhshme, mund të pranoni vetëm thirrje.

Gjatë këtyre 14 ditëve, nëse nuk e rimbushni telefonin tuaj, atëherë numri juaj do të ndërprehet.

Rimbush llogarinë përmes bankave kombëtare