Tani të gjithë klientët e rinj, marrin SIM kartelën me benefitet më poshtë, për vetëm 3 Euro.

  • 10GB internet në mobil
  • 100 minuta
  • 100 SMS

Minutat dhe SMS janë për shfrytëzim me të gjithë operatorët në Kosovë.

Gjendja e llogarisë kontrollohet duke thirrur *110#

Pako ka validitet 14 ditë. Pas kësaj periudhe, do të aktivizohet pako TiP Aktiv.

Pas shpenzimit të benefiteve, do të aplikohen çmimet standarde si më poshtë:

Shërbimi Çmimi
Thirrjet drejt IPKO-së 0.13 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë 0.153 €
SMS drejt IPKO-së 0.062 €
SMS drejt operatorëve tjerë 0.082 €
Thirrjet brenda rrethit 0.04 €
SMS brenda rrethit  0.04 €

Validiteti

Koha e validitetit të mbushjes së llogarisë tuaj varet nga shuma e kredisë me të cilën vendosni ta mbushni llogarinë e telefonit dhe aplikohet nga momenti kur të bëhet mbushja:

Shuma e mbushjes Validiteti*
1€ 10 ditë
2€ 20 ditë
3€ – 4€ 30 ditë
5€ – 9€ 60 ditë
10€ – 19€ 90 ditë
20€ + 360 ditë

*Validiteti, të cilin e përcaktoni me anë të mbushjes së zgjedhur, tregon kohën gjatë së cilës ju mund t’i shfrytëzoni të gjitha shërbimet e telefonisë mobile, ndërsa pasi të kaloj koha e caktuar për shembull prej 10 ditëve, 20 ditëve, 30 ditëve e të tjera, ju për 14 ditë të ardhshme, mund të pranoni vetëm thirrje.

Gjatë këtyre 14 ditëve, nëse nuk e rimbushni telefonin tuaj, atëherë numri juaj do të ndërprehet.

Rimbush llogarinë përmes bankave kombëtare