Mirë se vini në IPKO.

Tani të gjithë klientët e rinjë, marrin SIM kartelën për vetëm 3 Euro dhe pakon TiP Aktiv me 20GB falas.

TiP Aktiv permban:

  • 4GB
  • 200 Minuta kombetare
  • 300SMS kombetare

Minutat dhe SMS janë për shfrytëzim me të gjithë operatorët në Kosovë. Pako ka validitet 30dite. Pako TiP Aktiv riaktivizohet automatik pas 30 ditesh. Cmimi i pakos TiP Aktiv eshte 4.95EUR.

Numrat e rinj do të kenë të aktivizuar Pakon Tip Aktiv me 200MIN/300SMS/4GB + 4GB FALAS. Ndërsa gjatë 4 aktivizimeve të rradhës së pakos TIP Aktiv ose Tip Ndryshe do të përfitojnë nga 4GB internet shtesë duke rezultuar në total 20GB internet shtesë.

Klienti per te perfituar 20GB falas duhet te mbaje aktive pakon TiP Aktiv ose Tip Ndryshe nepermjet aktivizimit automatik ose duke aktivizuar njeren nga keto pako manualisht nepermjet USSD kodit TiP Aktiv *110*5# dhe TiP Ndryshe *110*7#, në dyqanet e IPKO-s dhe distributoreve tane apo përmes aplikacionit MyIPKO.

Per te ndalur aktivizimin automatik klienti duhet te thirr kodin *110*9#. Me ndaljen e aktivizimin automatik njekohesisht klienti ndal dhe promocionin dhe me tutje nuk do te pranoj GB falas te mbetur.

Gjendja e llogarisë kontrollohet duke thirrur *110#
Pas shpenzimit të benefiteve, do të aplikohen çmimet standarde si më poshtë:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt IPKO-së0.15 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë0.153 €
SMS drejt IPKO-së0.062 €
SMS drejt operatorëve tjerë0.082 €
Thirrjet brenda rrethit0.04 €
SMS brenda rrethit 0.04 €

Validiteti

Koha e validitetit të mbushjes së llogarisë tuaj varet nga shuma e kredisë me të cilën vendosni ta mbushni llogarinë e telefonit dhe aplikohet nga momenti kur të bëhet mbushja:

Shuma e mbushjesValiditeti*
1€10 ditë
2€20 ditë
3€ – 4€30 ditë
5€ – 9€60 ditë
10€ – 19€90 ditë
20€ +360 ditë

*Validiteti, të cilin e përcaktoni me anë të mbushjes së zgjedhur, tregon kohën gjatë së cilës ju mund t’i shfrytëzoni të gjitha shërbimet e telefonisë mobile, ndërsa pasi të kaloj koha e caktuar për shembull prej 10 ditëve, 20 ditëve, 30 ditëve e të tjera, ju për 14 ditë të ardhshme, mund të pranoni vetëm thirrje.

Gjatë këtyre 14 ditëve, nëse nuk e rimbushni telefonin tuaj, atëherë numri juaj do të ndërprehet.

Rimbush llogarinë përmes bankave kombëtare