Të gjithë ju që nuk jetoni në Kosovë, mund t’i dërgoni mbushje familjarëve tuaj në Kosovë.
Gjithashtu, për ju nga Kosova njoftoni familjaret tuaj në diasporë që tani mund t’ju dërgojnë mbushje online.

Për mbushje, drejtohuni në këtë link: https://www.ding.com/countries/europe/kosovo/top-up-ipko dhe dërgoni mbushje nga të gjitha shtetet e Evropës.

Për ju që jetoni në Itali, mund t’i vizitoni pikat e shitjes të: Lottomatica (Tobacco shop) dhe Spaysy, ndërsa ju që jetoni në Gjermani: ATG Mobile dhe Deepika.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?