Pakot me internet për mobil janë pako me parapagim të dizajnuara për përdorim vetëm brenda territorit të Kosovës dhe ofrojnë internet me shpejtësi 4G (telefoni juaj duhet të mbështes teknologjinë 4G).

Varësisht sa shpenzoni internet, ju mund të zgjidhni pakon më të përshtatshme me sasi të ndryshme të MB. Këto pako përmbajnë vetëm internet ndërsa për pakot e kombinuara me parapagim: internet, minuta dhe SMS shtyp këtu ndërsa për pakot mujore të kombinuara shtyp këtu.

Për përmbajtje, kohëzgjatje dhe çmim të pakove me internet referojuni tabelës së mëposhtme:

GBÇMIMETVALIDITETIAKTIVIZIMI
1GB1.5 €24h*900*0#
2GB2.5 €7 ditë*900*1#
3GB3.5 €10 ditë*900*2#
4GB4.5 €14 ditë*900*3#
8GB6.5 €30 ditë*900*5#
10GB8.5 €30 ditë*900*7#
20GB10 €21 ditë*505*1#

Në secilën pako që e aktivizoni, ju merrni FALAS 5GB WiFi internet në mobil të cilin mund ta përdorni në pikat tona të WiFi në të gjitha qytetet e Kosovës.

Nëse keni problem me shfrytëzim të internetit, ju lutem kontrolloni nëse e keni aktivizuar internetin paraprakaisht. Nëse jo, aktivizojeni atë duke thirrë kodin *321#.

Pas skadimit të pakos, pakoja e re (e fundit e aktivizuar më e madhe), riaktivizohet në mënyrë automatike, kurdo që realizoni mbushje. Në qoftë se nuk dëshironi që pakoja të aktivizohet në mënyrë automatike ju mund të bëni ndaljen e aktivizimit automatik duke thirr kodin *900*9#.

————————————————————————————————————————————–

*Aktivizo pakon promocionale me 20GB për vetëm 10 EUR. Pako ka validitet 21 ditë. Për të aktivizuar këtë pako ju duhet të thirrni kodin *505*1# apo ta aktivzoni direkt në aplikacionin MyIpko App.

Pako nuk riaktivizohet në mënyrë automatike, rrjedhimisht ju duhet të aktivizoni pakon e re, pas skadimit të saj.

Oferta PROMO 20GB është promocionale për periudhë të pacaktuar.

Pas shpenzimit të MB të pakos aplikohen çmimet stadarde si më poshtë:

Kategoria1 MB e parëÇdo 100KB në
vazhdim
Individ me parapagim€ 0.86€ 0.07
Biznes me parapagim€ 0.20€ 0.02
Konsumatori duhet të ketë më shumë se 0.28EUR në llogari për të përdorur internetin në mobil pas shpenzimit të pakos.

Në tabelën e mëposhtme gjeni kodet të cilat mund t’i shfrytëzoni për menaxhim të pakove me internet:

PakotAktivizimiKontrollimi i
llogarisë
Përmbajtja e
pakove
Anulimi i aktivizimit
automatik
Dërgimi i pakove si
dhuratë
1GB*900*0#*900# Ose përmes

MyIPKO App

*900# Ose përmes

MyIPKO App

*900*9#*212# Ose

MyIPKO App

2GB*900*1#
3GB*900*2#
4GB*900*3#
8GB*900*5#
10GB*900*7#
Menaxhimi i pakove, aktivizimi, kontrollimi i gjendjes së llogarisë, dërgimi i pakos si dhuratë mund të bëhen më lehtë nëpermjet aplikacionit MyIPKO (të cilën e gjeni në AppStore dhe PlayStore).

Ju lutem të keni kujdes!

  • Për të mos u shpenzuar nga llogaria kryesore për internet, ju duhet që paraprakisht të ndalni “data” në telefonin tuaj dhe të aktivizoni një pako të re, pastaj të lëshoni përsëri opsionin “data”.
  • MB e pa shfrytëzuara të pakos humbin në skadim të saj. Në mënyrë që ti shfrytëzoni ato ju duhet të aktivizoni pako të re para skadimit të pakos së vjetër (të paktën një ditë më herët), përndryshe MB e pa shfrytëzuara humben!

Mbushjet fizike dhe eletronike

Për të aktivizuar njërën nga pakot, paraprakisht duhet të keni mjete të mjaftueshme në llogari.

IPKO ofron mundësinë e dërgimin të mbushjes në vlera të ndryshme në numrin tuaj apo në ndonjë numër tjetër të IPKO-s duke vizituar cilindo nga dyqanet dhe distributorët tanë apo më lehtë duke dërguar mbushje elektronike nëpërmjet kanaleve të mëposhtme:

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?