Shpenzoni shumë internet në mobil?

Ne kemi shumë pako me shumë internet, e ti zgjedh pakon më të përshtatshme për ty…

Pakot aktuale do të riaktivizohen në mënyrë automatike sipas çmimorës.
Per të ndalur akitivizimin automatik të pakove thirr kodin *900*9#.

3.99
Validiteti14 ditë
Aktivizimi*900*3#

5GBWiFi FALAS në mobil për përdorim në të gjitha pikat tona të WiFi, kudo në Kosovë!

Pakot e internetit në mobil

Zgjedh pakon më të përshtatshme për ty.

PAKOTGBÇMIMETVALIDITETIAKTIVIZIMI
1GB1GB1.99 €7 ditë*900*1#
2GB2GB2.99 €10 ditë*900*2#
3GB3GB3.99 €14 ditë*900*3#
5GB5GB5.99 €30 ditë*900*5#
7GB7GB7.99 €30 ditë*900*7#

*Pakot vlejnë vetëm brenda Kosovës.

Në secilën pako që e aktivizoni, ju merrni FALAS 5GB WiFi internet në mobil të cilin mund ta përdorni në pikat tona të WiFi në të gjitha qyetet e Kosovës.

Pas skadimit te pakos, pakot riaktivizohen në mënyrë automatike kurdo qe realizoni mbushje. Ndalja e aktivizimit automatik bëhet duke thirr kodin *900*9#.

Për ta kontrolluar llogarinë tuaj të MB duhet të shtypni *900#, dhe më pas do të shfaqet shuma totale e MB.

Çmimet pas shpenzimit të pakos: Çmimi për 100KB e para është 0.21€, ndërsa çdo 100KB në vazhdim është 0.05€ Ju duhet t’i keni më shumë se 28 cent në llogarinë tuaj për të përdorur internetin në mobil.

Kjo pako mund të dërgohet edhe si dhuratë tek më të dashurit tuaj duke thirrur *212#

Mënyrat e pagesës:

  1. Aplikacioni My IPKO
  2. Dyqan/pikë të shitjës të IPKO-së