Tani të gjithë klientët e rinj, mund të zgjedhin SIM kartelën me këto benefite: internet në mobil apo minuta.

Përdorues i internetit në mobil

Nëse ju jeni përdorues i internetit në mobil, atëherë ju do ta merrni SIM kartelën tuaj me 1GB internet me validitet 30 ditë e cila kushton 3 EUR.

Për ju që shfrytëzoni internetin në mobil, pasi t’i keni shpenzuar 1GB, zgjedhni një nga pakot që ne i ofrojmë për klientët tanë. Për më shumë klikoni këtu.

Përdorues i minutave

Ndërsa, nese ju jeni përdorues i minutave, në SIM kartelën tuaj do t’i keni 1000 minuta me validitet 30 ditë, që kushton 3 EUR.

Pasi t’i keni shpenzuar 1000 minuta, shihni çmimet për tarifën Start’.

Shërbimi Çmimi
Thirrjet drejt IPKO-së 0.13 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë 0.153 €
SMS drejt IPKO-së 0.062 €
SMS drejt operatorëve tjerë 0.082 €
Thirrjet brenda rrethit 0.04 €
SMS brenda rrethit  0.04 €

Validiteti

Koha e validitetit të mbushjes së llogarisë tuaj varet nga shuma e kredisë me të cilën vendosni ta mbushni llogarinë e telefonit dhe aplikohet nga momenti kur të bëhet mbushja:

Shuma e mbushjes Validiteti*
1€ 10 ditë
2€ 20 ditë
3€ – 4€ 30 ditë
5€ – 9€ 60 ditë
10€ – 19€ 90 ditë
20€ + 360 ditë

*Validiteti, të cilin e përcaktoni me anë të mbushjes së zgjedhur, tregon kohën gjatë së cilës ju mund t’i shfrytëzoni të gjitha shërbimet e telefonisë mobile, ndërsa pasi të kaloj koha e caktuar për shembull prej 10 ditëve, 20 ditëve, 30 ditëve e të tjera, ju për 14 ditë të ardhshme, mund të pranoni vetëm thirrje.

Gjatë këtyre 14 ditëve, nëse nuk e rimbushni telefonin tuaj, atëherë numri juaj do të suspendohet.

Rimbush llogarinë përmes bankave kombëtare