1. INTERNET NË RAJON

Varësisht cilin vend planifikoni ta vizitoni në rajon, ne ju ofrojmë pako që ju shërbejnë më së miri nevojave tuaja të komunikimit dhe të njëjtat pako ju funksionojnë në Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, Turqi, Kroaci, Greqi dhe Serbi. Ndërsa, MB që ju mbesin mund t’i përdorni kur të ktheheni në Kosovë.

Kontrollo gjendjen e bilancit, duke thirrur *478#

VINI RE: Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët më poshtë, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings.

 


 

2.INTERNET NË EVROPË DHE SHBA

Vazhdo komuniko në të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian dhe në SHBA, me çmime më të volitshme.

Kontrollo gjendjen e bilancit, duke thirrur *345#

VINI RE: Për t’ju funksionuar interneti në mobil, lidhuni manualisht me operatorët më poshtë, sigurohuni që APN është IPKO, si dhe aktivizoni “Data” dhe “Data Roaming” te Settings.


Mënyrat e pagesës:

  1. Aplikacioni My IPKO
  2. Dyqan/pikë të shitjës të IPKO-së