IPKO sjell pakot e komunikimit për segmentin Prepaid dhe Postpaid për Ballkanin Perëndimor duke u bazaur në marrëveshjen e zvogëlimit të çmimeve të shërbimit të roamingut.

Këto pako përshijnë minuta, SMS dhe internet në mobil që mund të shfrytëzohen në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Serbi.

Pakot Prepaid

Të gjithë klientët prepaid mund të aktivizojnë njërën nga pakot Vera dhe të shfrytezojnë benefitet e tyre në Kosovë apo gjatë qëndrimit në njërin nga shtetet e Ballkanit Perëndimor:

Pakot Postpaid

Të gjithë klientët që nënshkruajn kontratë për pakot Postpaid, të poshtë shënuara, benefitet e pakove janë të vlefshme për shfrytëzim në Kosovë apo gjatë qëndrimit në njërin nga shtetet e Ballkanit Perëndimor.

*Minuta dhe SMS pa limit brenda rrjetit IPKO, vlejnë vetëm në Kosovë.

Çmimet pas shpenzimit të  pakos:

ShërbimiÇmimi
Thirrjet drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.15€/ min
Pranimi i thirrjës0.01888€/ min
SMS drejt të gjithë operatorëve në Kosovë0.06 €
MB0.14 €

Pakot e lartëshenuara vlejnë për perdorim në vendet e Ballkanit Perendimor nga data 1 Korrik 2021.