Sa më kushton të thërras dhe të dërgoj SMS derisa gjindem jashtë Kosovës?

Zgjedh shtetin dhe operatorin nga do të bëni thirrje/dërgoni SMS dhe shtetin dhe operatorin e shtetit ku drejtoheni.

 

Sa më kushton të përdori internetin jashtë Kosovës pa pako të aktivizuar?

Zgjedh shtetin prej nga dëshironi të përdorni internetin në mobil.
Çmimet janë për 100kb.