Sa më kushton të thërras dhe të dërgoj SMS derisa gjindem jashtë Kosovës?

Zgjedh shtetin dhe operatorin nga do të bëni thirrje/dërgoni SMS dhe shtetin dhe operatorin e shtetit ku drejtoheni.

 

Sa më kushton të përdori internetin në shtetet e Ballkanit pa pako të aktivizuar?

Zgjedh shtetin prej nga dëshironi të përdorni internetin në mobil.
Çmimet janë për 1MB.

Sa më kushton të përdori internetin jashtë Kosovës pa pako të aktivizuar?

Zgjedh shtetin prej nga dëshironi të përdorni internetin në mobil.
Çmimet janë për 100kb.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?