Për të shfrytëzuar çmime të lira brenda shërbimit Rrethi im duhet të jesh pjesë e tarifës FOL ME TON’.

Administrimi i numrave në “Rrethi im”

Shtoni, hiqni, ose shikoni se kush është në rrethin tuaj. Administroni si të doni numrat në ‘Rrethi im’. Ju duhet të keni tarifen IPKO Fol me ton’, dhe të dërgoni një SMS në numrin 50505 me tekstin:

  • Plus 049xxxxxx për të shtuar një numër
  • Minus 049xxxxxx për të hequr një numër

Dërgo tekstin “Rrethi” në numrin 50505 për të ditur cilët numra janë në listën tuaj “Rrethi im”.

Ju mund të shtoni në rreth edhe numra të IPKO telefonisë fikse në formatin si në vijim: +381387xxxxx.

Si të shtoni numra në Rreth në tarifën IPKO Fol me ton’ ?

Së pari, ju duhet të aktivizoni tarifën “IPKO Fol me ton’“ duke thirr kodin *600#.
Pasi tarifa IPKO Fol me ton’ është aktivizuar, ju mund të filloni të shtoni deri në 10 numra në rrethin tuaj, duke dërguar SMS në 50505 me tekstin: Plus 049xxxxxx. Ndërsa, për të hequr numra nga rrethi, duhet të dërgoni SMS në 50505 me tekstin: Minus 049xxxxxx.

SHËRBIMI ÇMIMI
Thirrjet në të gjithë operatorët 0.10 EUR
Thirrjet në rreth 0.04 EUR
SMS në të gjithë operatorët 0.05 EUR
SMS në rreth 0.04 EUR
SMS ndërkombëtarë 0.10 EUR
MMS në të gjithë operatorët 0.10 EUR
MMS ndërkombëtarë  0.20 EUR