Me tarifën IPKO Fol me ton’, do të flisni me të gjithë operatorët në tërë Kosovën për vetëm 10 cent/min dhe 5 cent SMS, gjithashtu do të mund të bisedoni me 10 veta në rreth për vetëm 4 cent/min dhe 4 cent SMS pa pasur nevojë të paguani për aktivizim të rrethit.

Si t’a aktivizoni tarifën “IPKO Fol me ton” ?

Për të aktivizuar tarifën IPKO Fol me ton’ duhet të thirrni kodin *600#. Aktivizimi për herë të parë është falas.

Çdo ndryshim i tarifës një herë në muaj është falas, ndërsa për çdo ndërrim më shumë se një herë brenda muajit do të paguani 1€.

Si të shtoni numra në Rreth në tarifën IPKO Fol me ton’ ?

Së pari, ju duhet të aktivizoni tarifën “IPKO Fol me ton’“ duke thirr kodin *600#.

Pasi tarifa IPKO Fol me ton’ është aktivizuar, ju mund të filloni të shtoni deri në 10 numra në rrethin tuaj, duke dërguar SMS në 50505 me tekstin: Plus 049xxxxxx. Ndërsa, për të hequr numra nga rrethi, duhet të dërgoni SMS në 50505 me tekstin: Minus 049xxxxxx.

Shërbimi Çmimi
Thirrjet drejt IPKO-së 0.10 €
Thirrjet drejt operatorëve tjerë 0.10 €
Thirrjet në rreth 0.04 €
SMS në gjithë operatorët 0.05 €
SMS në rreth 0.04 €
SMS ndërkombëtarë  0.10 €
MMS në të gjithë operatorët 0.10 €
 MMS ndërkombëtarë 0.20 €

*Njoftim, 01 Mars 2019.
Nga data 1 prill, thirrjet drejt operatorëve tjerë do të jetë 0.15 €

*Njoftim, 10 mars 2019
Nga data 10 prill, të gjithë klientët e tarifës Fol me Ton’ do të kalojnë në tarifën Start