Smart Box

ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim Personal Po
Ndryshim i kohës Po
VOD Po (9000 filma)
Catchup TV Po (41 kanale)
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
Media PlayerPo
*ÇmimiNë varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00

 

Standard Box – KAON SD

ModeliKAON SD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg-2
Lloji i konektoritSCART, RGB Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*ÇmimiFALAS

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Standard Box – KAON HD

ModeliKAON HD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiHD- Mpeg-4
Lloji i konektoritHDMI
Udhëzimet për programin elektronikPo
Video Incizim PersonalPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror

 

Standard Box – Glee

ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritRGB Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Video Incizim PersonalPo
Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*ÇmimiFALAS

* Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen FALAS, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Shënime:

  • Ju lutemi referojuni tarifës për aktivizim të pakos së përzgjedhur.
  • Resiverët e llojit KAON janë të kufizuara në numër.

Në pajtim me Rregulloren e re të KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve mediale dhe audiovizivuele, IPKO ofron për përdoruesit fundor mundësinë për të bërë riprogramimin e renditjes numerike të programeve në resiver (Set-Up Box) dhe gjithashtu mundëson vendosjen e kontrollit prindëror. Rrjedhimisht, ofrohen katër lloje të ndryshme të resiverëve (STB), me funksionalitete të ndryshme, në mënyrë që përdoruesit fundor të përzgjedhin konfigurimet për nevojat e veta. Më poshtë ju lutem gjeni përshkrim përkatës për të gjitha rastet. Gjithashtu në çdo resiver, funksionalitetet për listën e preferuar dhe kontrollin prindëror kanë udhëzimet e duhura se si mund të mundësohen këto shërbime.