Në këtë faqe ju mund të gjeni informatat e detajuara hap pas hapi si bëhet “Rirenditja/Lista favorite e kanaleve” si dhe “Bllokimi i kanaleve”, mvarësisht prej llojit të resiverit që ju posedoni. Nëse ju posedoni resiver të IPKO-së i cili nuk e mundëson këtë, ju mund të drejtoheni në dyqanet tona dhe ta merrni resiverin e ri i cili e mundëson “Rirenditjen/krijimin e listës favorite të kanaleve” si dhe bllokimin e kanaleve.

 Smart Box

ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Video Incizim Personal Po
Ndryshim i kohës Po
VOD Po
Catchup TV Po
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen).
Media PlayerPo
*ÇmimiNë varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00
Manuali i përdorimitKliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

 Smart Box

ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronikPo
Lista favorite e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Video Incizim Personal Po
Ndryshim i kohës Po
VOD Po
Catchup TV Po
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen).
Media PlayerPo
*ÇmimiNë varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00
Manuali i përdorimitKliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

 

HD Box – Glee

ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiHD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Ri-renditja e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Lista favorite e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen).
*ÇmimiFALAS
Manuali i përdorimitKliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

SD Box – Glee

ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritRGB Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Ri-renditja e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Lista favorite e kanalevePo, kliko këtu për më shumë udhëzime
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen).
*ÇmimiFALAS

 

Shënime:

  • Ju lutemi referojuni tarifës për aktivizim të pakos së përzgjedhur.

Në pajtim me Rregulloren e re të KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve mediale dhe audiovizivuele, IPKO ofron për përdoruesit fundor mundësinë për të bërë riprogramimin e renditjes numerike të programeve në resiver (Set-Up Box) dhe gjithashtu mundëson vendosjen e kontrollit prindëror. Rrjedhimisht, ofrohen katër lloje të ndryshme të resiverëve (STB), me funksionalitete të ndryshme, në mënyrë që përdoruesit fundor të përzgjedhin konfigurimet për nevojat e veta. Më poshtë ju lutem gjeni përshkrim përkatës për të gjitha rastet. Gjithashtu në çdo resiver, funksionalitetet për listën e preferuar dhe kontrollin prindëror kanë udhëzimet e duhura se si mund të mundësohen këto shërbime.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?