Në këtë faqe ju mund të gjeni informatat e detajuara hap pas hapi si bëhet “Rirenditja/Lista favorite e kanaleve” si dhe “Bllokimi i kanaleve”, mvarësisht prej llojit të resiverit që ju posedoni. Nëse ju posedoni resiver të IPKO-së i cili nuk e mundëson këtë, ju mund të drejtoheni në dyqanet tona dhe ta merrni resiverin e ri i cili e mundëson “Rirenditjen/krijimin e listës favorite të kanaleve” si dhe bllokimin e kanaleve.

 Smart Box

ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronikPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (renditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim Personal Po
Ndryshim i kohës Po
VOD Po (Mbi 10 000 tituj)
Catchup TV Po (44 kanale)
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen). Kliko këtu për udhëzime se si përdoret kontrolli prindëror
Media PlayerPo
*ÇmimiNë varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00
Manuali i përdorimitKliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

 Smart Box

ModeliSmartBox
PërshkrimiSmart Set Top Box
Video FormatiMpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable, Cat5, 2x USB
Udhëzimet për programin elektronikPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (renditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim Personal Po
Ndryshim i kohës Po
VOD Po (Mbi 10 000 tituj)
Catchup TV Po (44 kanale)
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen). Kliko këtu për udhëzime se si përdoret kontrolli prindëror
Media PlayerPo
*ÇmimiNë varësi të pakove të cilat janë të publikuara ndaras, SMARTBOX jepet falas ose me çmimin
prej €20.00
Manuali i përdorimitKliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

 

HD Box – Glee

ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiHD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritHDMI Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (renditja e kanaleve)
Kliko këtu  për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen). Kliko këtu për udhëzime se si përdoret kontrolli prindëror
*ÇmimiFALAS
Manuali i përdorimit Kliko këtu për udhëzime se si përdoret marrësi digjital.

SD Box – Glee

ModeliGlee
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg2, Mpeg-4
Lloji i konektoritRGB Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (renditja e kanaleve)
Kliko këtu  për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
Video Incizim PersonalPo
Kontrolli prindërorPo, (kanalet për të rritur te bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen). Kliko këtu për udhëzime se si përdoret kontrolli prindëror
*ÇmimiFALAS

Standard Box – KAON SD

ModeliKAON SD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiSD- Mpeg-2
Lloji i konektoritSCART, RGB Cable
Udhëzimet për programin elektronikPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror
*ÇmimiFALAS

*Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen edhe për 0 euro, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Standard Box – KAON HD

ModeliKAON HD
PërshkrimiBasic Zapping Set Top Box
Video FormatiHD- Mpeg-4
Lloji i konektoritHDMI
Udhëzimet për programin elektronikPo
Video Incizim PersonalPo
Rirenditja/Lista favorite e kanalevePo, (rirenditja e kanaleve)
Kliko këtu për më shumë udhëzime se si krijohet lista favorite
 Kontrolli prindërorPo (kanalet për të rritur të bllokuar me PIN, qasjet në resiver mund të planifikohen)
Kliko këtu për udhëzime se si të përdoret kontrolli prindëror

* Çmimi për resiver mund të zbritet ose të ofrohen FALAS, në varësi të ofertave promocionale të cilat janë te publikuara ndaras.

 

Shënime:

  • Ju lutemi referojuni tarifës për aktivizim të pakos së përzgjedhur.
  • Resiverët e llojit KAON janë të kufizuara në numër.

Në pajtim me Rregulloren e re të KPM-së për shpërndarjen e shërbimeve mediale dhe audiovizivuele, IPKO ofron për përdoruesit fundor mundësinë për të bërë riprogramimin e renditjes numerike të programeve në resiver (Set-Up Box) dhe gjithashtu mundëson vendosjen e kontrollit prindëror. Rrjedhimisht, ofrohen katër lloje të ndryshme të resiverëve (STB), me funksionalitete të ndryshme, në mënyrë që përdoruesit fundor të përzgjedhin konfigurimet për nevojat e veta. Më poshtë ju lutem gjeni përshkrim përkatës për të gjitha rastet. Gjithashtu në çdo resiver, funksionalitetet për listën e preferuar dhe kontrollin prindëror kanë udhëzimet e duhura se si mund të mundësohen këto shërbime.