Regjistrimi

Me SMART BOX mund të regjistroni përmbajtjen që doni. Ju mund të kurdisni regjistrimin e cilitdo program edhe kur nuk jeni në shtëpi.Programi regjistrohet në memorjen e SMART BOX(USB) dhe ju mund ta shihni atë kurdo.

 Para dhe prapa

Përmbajtja që ju e shihni ruhet automatikisht në memorjen e vendosur(USB) në SMART BOX.Ju mund të ktheheni pas për të rishikuar momentet që ju doni dhe pastaj të lëvizni para sërish.

 Pauzo programin

Me SMART BOX ju mund ta pauzoni programin që jeni duke e shikuar dhe të vazhdoni ta shihni atë më vonë, prej aty ku keni mbetur.
<> </>

 Video sipas kërkesës

Me video librarinë e SMART BOX ju keni qasje në shumë filma 24 orë në ditë.Në librari mund të gjeni filma dhe seriale të ndryshme. Libraria freskohet me përmbajtje të re shumë shpesh.

 Kontrolli prindëror

Përmes PIN kodit ju lejoni/ndaloni fëmijët të shohin kanale të caktuara dhe përmbajte të caktuar.Madje mund të caktoni edhe kohën se kur dhe çka mund të shohin ata.Ndihmon prindërit që të kenë në kontroll programet që mund të shohin fëmijët e tyre.

  Si ti përdorni këto funksione?

Për t’i përdorur funksionet sic janë: regjistrimi, para dhe prapa si dhe pauzo programin, duhet të lidhni një USB prapa SMART BOX në portin USB2. Smart Box përkrah Wireless USB me chipset RT5370 të cilën mund ta gjeni në tregun tonë nga prodhuesi Tenda.

Shkarko manualin

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?