Mobilna telefonija

Mobilna telefonija kompanije IPKO ima za cilj da pruži svakom korisniku ličnu slobodu komunikacije, kojom će isti biti u neprekidnom kontaktu jedan sa drugim, svugde i uvek. IPKO se trudi da ispuni ovaj cilj nuđenjem vrednosti, kvaliteta, usluge i najbolje cene na tržištu.

Upotreba poslednje tehnologije u sferi mobilne telefonije omogućava telekomunikacionoj kompaniji IPKO da shvati i ispuni potrebe svojih korisnika, stvarajući poseban odnos sa različitim grupama korisnika, bez obzira na to da li su individualni ili poslovni.

Mreža i usluge: 
Mreža kompanije IPKO za mobilnu telefoniju jeste 2.75G/EDGE, i pruža najviši kvalitet glasa i brzine prenosa podataka. Glasovne usluge, SMS, MMS, GPRS/EDGE i roaming omogućavaju se putem najkvalitetnije mreže za mobilnu komunikaciju koja postoji na Kosovu. Opcijom GPRS/EDGE, pružamo vam neposredan pristup internetu na vašem mobilnom telefonu.

Pokrivenost mreže
Telekomunikaciona kompanija IPKO izgradila je mrežu koja pokriva signalom mobilne telefonije 99.7 procenata stanovništva Kosova, odnosno 98.5 procenata teritorije, postajući na ovaj način prenosnik sa najboljom rasprostranjenošću signala mobilne telefonije na Kosovu. Prostiranje mreže IPKO biće nastavljeno sve dok se ne pokrije signalom svaki ćošak teritorije Republike Kosovo.

Digitana televizija

IPKO digitalna platforma predstavlja kombinaciju najboljih televizijskih kanala koji se nude na kosovskom tržištu koja obuhvata sve kanale platforme DigitAlb i SuperSport, informativne kanale, vesti, domaće kanale, regionalne i poznate međunarodne kanale.

Digitalna kablovska televizija koju nudi kompanija IPKO ostaje najatraktivnija televizijska ponuda, na tržištu kada govorimo o fotografiji, glasu, kanalima, ekskluzivnom sadržaju, kvalitetu signala i neprekidnim novinama koje donosi gledaocima.

Od 15. marta 2009, telekomunikaciona kompanija IPKO prvobitno ponudila je digitalnu kablovsku platformu promotivnim ponudama prvo u regionu Prištine, a od meseca septembra najekskluzivniji televizijski paket nudi se i u drugim gradovima Kosova.

Ponuda digitalne kablovske televizije, koju nudi IPKO, predstavlja proizvod saradnje između kompanije IPKO i kompanije iz Albanije, DigitAlb.

Novine u digitalnoj kablovskoj televiziji IPKO
Ponuda kanala u okviru digitalne kablovske televizije sada je još bogatija, pošto je paketima digitalne kablovske televizije dodata i usluga Pay Per View (PPV) i kvalitet televizijskog signala HD (High Definition).

Usluga Pay per View i signal fotografije HD predstavljaju poslednje novine televizijske industrije, koje garantuju korisniku maksimalnu televizijsku zabavu koje nudi IPKO.

Fiksna telefonija

Fiksna telefonija kompanije IPKO predstavlja najjeftiniji oblik komunikacije na i van Kosova.

Pružanjem usluga fiksne telefonije, telekomunikaciona kompanija IPKO donosi na tržište novi i alternativan oblik plaćanja fiksne telefonije, pošto se korisnici usluga fiksne telefonije pretplaćuju na iste i na ovaj način imaju potpunu kontrolu nad svojim troškovima za komunikaciju, koje mogu pratiti u svakom trenutku i “online” putem portala – Moja telefonija.

Telekomunikaciona kompanija IPKO predstavlja kompaniju licenciranu od strane Regulatornog organa za telekomunikaciju za pružanje usluga fiksne telefonije, od meseca septembra 2006.

Internet

IPKO je prvi pružalac interneta u zemlji, i poznat je kao lider informacione tehnologije i interneta na Kosovu. Kompanija danas pruža najbrži broadband internet na tržištu, nudeći svojim korisnicima kvalitetan i brz pristup internetu od 1999. godine kao rezultat pružanja  mreže okosnice po prvi put na Kosovu.

Usluga interneta sada se pruža u svim gradovima i gradićima Republike Kosovo, gde je kompanija IPKO izgradila više od 230 hiljada porti, koje omogućavaju priključivanje istog broja kosovskih porodica na usluge interneta, fiksne telefonije i digitalne televizije.

Ovako širokom rasprostranjenošću propraćenom svim savremenim uslugama telekomunikacije, kompanija IPKO čini da država Kosovo bude pozicionirana kao moderna zemlja, gde visok stepen prodiranja i korišćenja interneta ostaje snažan društveni pokazatelj.

Završetkom projekta digitalne televizije, kompanija IPKO upotpunila je Trostruku ponudu (Triple-Play), koja obuhvata internet, fiksnu telefoniju i digitalnu televiziju. IPKO ostaje prvi i najveći pružalac usluga interneta u zemlji.

+ Mobilna telefonija

Mobilna telefonija

Mobilna telefonija kompanije IPKO ima za cilj da pruži svakom korisniku ličnu slobodu komunikacije, kojom će isti biti u neprekidnom kontaktu jedan sa drugim, svugde i uvek. IPKO se trudi da ispuni ovaj cilj nuđenjem vrednosti, kvaliteta, usluge i najbolje cene na tržištu.

Upotreba poslednje tehnologije u sferi mobilne telefonije omogućava telekomunikacionoj kompaniji IPKO da shvati i ispuni potrebe svojih korisnika, stvarajući poseban odnos sa različitim grupama korisnika, bez obzira na to da li su individualni ili poslovni.

Mreža i usluge: 
Mreža kompanije IPKO za mobilnu telefoniju jeste 2.75G/EDGE, i pruža najviši kvalitet glasa i brzine prenosa podataka. Glasovne usluge, SMS, MMS, GPRS/EDGE i roaming omogućavaju se putem najkvalitetnije mreže za mobilnu komunikaciju koja postoji na Kosovu. Opcijom GPRS/EDGE, pružamo vam neposredan pristup internetu na vašem mobilnom telefonu.

Pokrivenost mreže
Telekomunikaciona kompanija IPKO izgradila je mrežu koja pokriva signalom mobilne telefonije 99.7 procenata stanovništva Kosova, odnosno 98.5 procenata teritorije, postajući na ovaj način prenosnik sa najboljom rasprostranjenošću signala mobilne telefonije na Kosovu. Prostiranje mreže IPKO biće nastavljeno sve dok se ne pokrije signalom svaki ćošak teritorije Republike Kosovo.

+ Digitalna televizija

Digitana televizija

IPKO digitalna platforma predstavlja kombinaciju najboljih televizijskih kanala koji se nude na kosovskom tržištu koja obuhvata sve kanale platforme DigitAlb i SuperSport, informativne kanale, vesti, domaće kanale, regionalne i poznate međunarodne kanale.

Digitalna kablovska televizija koju nudi kompanija IPKO ostaje najatraktivnija televizijska ponuda, na tržištu kada govorimo o fotografiji, glasu, kanalima, ekskluzivnom sadržaju, kvalitetu signala i neprekidnim novinama koje donosi gledaocima.

Od 15. marta 2009, telekomunikaciona kompanija IPKO prvobitno ponudila je digitalnu kablovsku platformu promotivnim ponudama prvo u regionu Prištine, a od meseca septembra najekskluzivniji televizijski paket nudi se i u drugim gradovima Kosova.

Ponuda digitalne kablovske televizije, koju nudi IPKO, predstavlja proizvod saradnje između kompanije IPKO i kompanije iz Albanije, DigitAlb.

Novine u digitalnoj kablovskoj televiziji IPKO
Ponuda kanala u okviru digitalne kablovske televizije sada je još bogatija, pošto je paketima digitalne kablovske televizije dodata i usluga Pay Per View (PPV) i kvalitet televizijskog signala HD (High Definition).

Usluga Pay per View i signal fotografije HD predstavljaju poslednje novine televizijske industrije, koje garantuju korisniku maksimalnu televizijsku zabavu koje nudi IPKO.

+ Fiksna telefonija

Fiksna telefonija

Fiksna telefonija kompanije IPKO predstavlja najjeftiniji oblik komunikacije na i van Kosova.

Pružanjem usluga fiksne telefonije, telekomunikaciona kompanija IPKO donosi na tržište novi i alternativan oblik plaćanja fiksne telefonije, pošto se korisnici usluga fiksne telefonije pretplaćuju na iste i na ovaj način imaju potpunu kontrolu nad svojim troškovima za komunikaciju, koje mogu pratiti u svakom trenutku i “online” putem portala – Moja telefonija.

Telekomunikaciona kompanija IPKO predstavlja kompaniju licenciranu od strane Regulatornog organa za telekomunikaciju za pružanje usluga fiksne telefonije, od meseca septembra 2006.

+ Internet

Internet

IPKO je prvi pružalac interneta u zemlji, i poznat je kao lider informacione tehnologije i interneta na Kosovu. Kompanija danas pruža najbrži broadband internet na tržištu, nudeći svojim korisnicima kvalitetan i brz pristup internetu od 1999. godine kao rezultat pružanja  mreže okosnice po prvi put na Kosovu.

Usluga interneta sada se pruža u svim gradovima i gradićima Republike Kosovo, gde je kompanija IPKO izgradila više od 230 hiljada porti, koje omogućavaju priključivanje istog broja kosovskih porodica na usluge interneta, fiksne telefonije i digitalne televizije.

Ovako širokom rasprostranjenošću propraćenom svim savremenim uslugama telekomunikacije, kompanija IPKO čini da država Kosovo bude pozicionirana kao moderna zemlja, gde visok stepen prodiranja i korišćenja interneta ostaje snažan društveni pokazatelj.

Završetkom projekta digitalne televizije, kompanija IPKO upotpunila je Trostruku ponudu (Triple-Play), koja obuhvata internet, fiksnu telefoniju i digitalnu televiziju. IPKO ostaje prvi i najveći pružalac usluga interneta u zemlji.