O firmi IPKO

Kompanija IPKO Telekomunikacije, poznata je kao telekomunikaciona kompanija sa najbržim rastom u Evropi.

Osnovana 1999. godine, kompanija IPKO se razvijala uspešno – od prvog pružaoca usluga interneta na celom Kosovu – u moderno preduzeće, koje pruža širok raspon usluga i sadržaja integrisanih u mobilnu komunikaciju, fiksnu telefoniju, digitalnu kablovsku televiziju, internet i medije.

IPKO je poznat kao moderna kompanija sa naprednim uslugama, i uživa ugled kompanije koja se brine o svojim klijentima. Kako u sektoru domaćinstava, tako i u poslovnom, naša inovacija prožima se kroz sve proizvode i usluge, koji su pažljivo osmišljeni kako bi odgovarali različitim potrebama naših korisnika.

Naša filozofija stvaranja tarifnih planova i ponuda prilagođenih promenjivim zahtevima naših korisnika, sa različitim stilovima života, ogleda se u raznolikosti naših usluga.

Svojim ulaskom na tržište, kompanija IPKO je donela konkurenciju na tržište mobilne telefonije i mnogostruke pogodnosti po same korisnike. Prodiranje IPKO mobilne telefonije na tržište, snizilo je cene, dok je istovremeno podiglo kvalitet usluga, na najviši mogući nivo.

U periodu od jedne godine rada, IPKO je uspeo da pokrije svojom mrežom mobilne telefonije, više od 99.7 procenata stanovništva zemlje. Za manje od jedne godine, IPKO mobilna telefonija drži 35 procenata tržišta mobilne telefonije na Kosovu, broj koji je u stalnom porastu.

IPKO je i dalje glavni pružalac usluga interneta, kako u smislu raspostranjenosti mreže tako i u smislu broja korisnika. IPKO ima veoma široku kopnenu – fiksnu mrežu sa 230.000 hiljada priključnih porti, a broj korisnika fiksne telefonije nalazi se u stalnom porastu.

Kompanija je takođe lider na tržištu i uslugom digitalne kablovske televizije, a nudeći najkvalitetniji televizijski programski sadržaj, ista je pridobila najveći broj klijenata na ovom tržištu.

U svakom segmentu – mobilna telefonija, fiksna telefonija, internet i kablovska televizija – IPKO radi korišćenjem poslednje tehnologije i sa najkvalitetnijom mrežom na tržištu.

Kompanija IPKO, nalazi se u fazi neprekidnog rasta i razvoja. IPKO sada već ima 19 zvaničnih prodajnih objekata. Ista ima službu tehničke podrške i korisnički centar, koji radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, tokom cele godine i široku mrežu ovlašćenih distributera u celoj zemlji.

Kombinujući jedinstveno iskustvo na dinamičnom tržištu sa posvećenošću pružanja poslednje i najnaprednije tehnologije kosovskim građanima, IPKO teži da postane najbolji predstavnik poslovne zajednice, koji neguje visoke standarde poslovnih dostignuća i poslovne etike, čineći kompaniju značajnim stubom kosovske privrede.