Kako da dopunite?

Plaćajte internet, TV ili fiksnu telefoniju mobilnim telefonom.

Nova usluga kompanije IPKO omogućava vam da plaćate fiksne usluge putem vašeg mobilnog telefona. Plaćajte pakete za internet, televiziju ili fiksnu telefoniju, brzo i bez problema, u svakom trenutku i na svakom koraku.

Da načinite uplate putem vašeg mobilnog telefona, primenite instrukcije koje slede u nastavku: Pritisnite *101#

a.) U meniju koji vam se prikaže, odaberite opciju “Uplate”

b.) Po redu, odaberite paket koji želite da platite” DTV porodični

 • DUO TV
 • Internet paket 1
 • Internet paket 2
 • Internet paket 3
 • Duo – mini
 • Duo – maxi
 • PPV kredit

c.) Ukoliko želite da platite DTV porodični paket ili DUO TV, onda treba da upišete broj vaše kartice SMART, a ukoliko želite da platite internet, onda treba da unesete vaše korisničko ime (username).

d.) Potvrdite uplatu.

Za uplatu je neophodno da imate dovoljno kredita na vašem mobilnom telefonu.

Dopunite usluge, u svakom trenutku, putem SMS-a i vaš bankovni račun!

SMS Top Up predstavlja uslugu koja nudi klijentima mogućnost da SMS-om dopune:

 • IPKO račun na mobilnom telefonu,
 • IPKO TV,
 • IPKO internet, kao i
 • kombinovane usluge.

SMS Top Up usluga vam omogućava da iskoristite sredstva sa vašeg tekućeg računa u Procredit Banci. Takođe, možete da ovlastite, do 4 osobe koje mogu koristiti sredstva sa vašeg tekućeg računu za dopunu računa za usluge kompanije IPKO.

Ova usluga nudi se i putem još nekoliko banaka, u zavisnosti od toga u kojoj banci imate račun:

 • Banka Ekonomike
 • Banka për Biznes
 • NLB Prishtina
 • ProCredit Bank
 • Raiffeisen Bank
 • TEB Bank

Ova usluga nudi se 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, putem IPKO mobilne telefonije.

Posetite najbližu filijalu vaše banke kako biste se registrovali za uslugu SMS Top UP.

SMS Top Up preko Banka Ekonomike

To omogućava punjenje mobilnog telefona, interneta i digitalne televizije i TV paketa,  i DUOTV slanjem SMS poruke na 50005.

Za dopunjenje Vaš personalni račun IPKO mobilnog:

 • Jednostavno unesite iznos dopune i poslati SMS poruku na 50005
 • Primer: ” 5 ” (za punjenje 5€)

Za dopunjenje računa druge osobe, IPKO mobilnog:

 • Unesite broj druge osobe, napravite razmak, iznos dopune koji želite da dopunite i pošaljite SMS na 50005
 • ek : ” 049xxxxxx 5 ” (za punjenje 5 evra )

Za dopunjenje nekoliko računa, IPKO mobilni:

 • Unesite broj druge osobe, napravite razmak, iznos dopune i #, broj druge osobe, napravite razmak, iznos dopune, i #, broj treće osobe, napravite razmak, iznos dopune i # i završite sve dok brojeve koje ste planirali da dopunite su napisani i pošaljite SMS poruku na 50005
 • Primet: ” 049xxxxxx 5 # 049xxxxxx 5 # 049xxxxxx 5 “

Za dopunjavanje račun IPKO fiksni:

 • Napišite FIKS, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50005
 • ek : ” FIKS xxxxxx “

Za dopunjavanje nekoliko računa, IPKO fiksni:

 • Napišite broj osobe koju želite da dopune, napravite razmak, iznos i #, nastavljajte da napišete sledeći broj osobe kojoj želite da dopunite račun, napravite razmak, iznos i pošaljite SMS poruku na 50005
 • Primer: ” 038xxxxxx 5 # 038xxxxxx 5 # 038xxxxxx 5 “

Za dopunjavanje račun IPKO interneta:

 • Napišite internet, napravite razmak, korisničko ime i pošaljite SMS poruku na 50005
 • Primer: ” internet xxxxxxxxx “

Za dopunjavanje račun IPKO televizije:

 • Napišite tv, napravite razmak, korisničko ime i pošaljite SMSporuku na 50005
 • Primer: “TV kkkkkkkkk “

Za dopunjavanje IPKO DUO TV (televizija i internet):

 • Napišite DUOTV, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS poruku na 50005
 • Primer: ” DUOTV xxxxxxxxx “

SMS Top Up preko Banke per Biznes

To vam omogućava da dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalnu televiziju i paketi DUO TV slanjem SMS poruke na 50000.

Da dopune račun mobilne telefonije IPKO:

 • Samo napišite zbir dopune i pošaljite SMS na 50000
 • Primer: “5” (za punjenje 5€)

Za dopunu kredita na IPKO fiks:

 • Napišite Fiks , ostavite razmak, iznos dopune koji želite da dopunite, ostavite razmak i pošaljite SMS na 50000
 • Primer: ” Fiks 038xxxxxx 5″ (za punjenje 5€)

Za dopunu kredita na IPKO interneta:

 • Napišite Int, ostavite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
 • Primer: “Int korisničko ime”

Za dopunu kredita na televiziji IPKO-a:

 • Napišite TV, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
 • Primer: “TV korisničko ime “

Za dopunu kredita na IPKO-a DUO TV (televizija i internet):

 • Napišite duotv, ostavite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50000
 • Primer: “Duotv korisničko ime”

SMS Top Up preko NLB Prishtina

Ova usluga vam omogućava da dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalnu televiziju i TV paketi, Duo TV slanjem SMS poruke na 50444.

Za dopunjavanje računa IPKO mobilni:

 • Napišite broj mobilnog telefona, napravite razmak, iznos koji želite da dopunite i pošaljite SMS na 50444
 • Primer: ” 049xxxxxx 5 ” (za dopunu od 5€)

Dopuna može biti izvršena u iznosu od 5 – 100€.

Za dopunjavanje računa IPKO televizije:

 • Napišite tv, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50444
 • Primer: ” TV xxxxxxxxx “

Za dopunjavanje računa IPKO interneta:

 • Napišite internet, napravite razmak, korisničko ime i pošaljite SMS na 50444
 • Primer: ” internet xxxxxxxxx “

Za dopunjavanje računa IPKO DUO TV (televizija i internet):

 • Napišite DUOTV, napravite razmak, korisničko ime ili ime ugovora i pošaljite SMS na 50444
 • Primer: ” DUOTV xxxxxxxxx “

SMS Top Up preko Raiffeisen Bank

To vam omogućava da dopune svoj mobilni telefon, internet , digitalni televizijski paketi , Duo TV slanjem SMS poruke na 50222 .

Za dopunjavanje računa IPKO mobilnog:

 • Napišite broj mobilnog, razmak, iznos koji želite da dopunite i pošaljite SMS na 50222
 • Primer: ” 049kkkkkk 5 ” (za dopunu od 5€)

Za dopunjavanje računa IPKO interneta:

 • Napišite svoje korisničko ime (ugovora), razmak, internet i pošaljite SMS na 50222
 • Primer: ” xxxxxxxxx INTERNET”

Za dopunjavanje računa IPKO televizije:

 • Napišite vaše korisničko ime ili broj smart kartice, razmak, i pošaljite SMS na 50222
 • Primer: ” xxxxxxxxx TV “

Za dopunjavanje računa IPKO DUOTV (televizija i internet):

 • Napišite vaše korisničko ime ili broj smart kartice, razmak, DUOTV i pošaljite SMS na 50222
 • Primer: ” xxxxxxxxx DUOTV “

SMS Top Up preko ProCredit Banke

Ova usluga vam omogućava da dopunite svoj mobilni telefon, internet i digitalne tv pakete, DUOTV slanjem SMS-a na 50333.

Za dopunjevanje računa IPKO mobilnog:

 • Napišite broj mobilnog telefona, napravite razmak, iznos koji želite da dopunite račun i pošaljite SMS poruku na 50333
 • Primer: ” 049xxxxxx 5 ” (za dopunu od 5€)

Za dopunjevanje računa IPKO fiksnog:

 • Napišite broj fiksnog, napravite razmak, iznos koji želite da dopunite račun i pošaljite SMS poruku na 50333
 • Primer: ” 038xxxxxx 5 ” (za dopunu od 5€)

Za dopunjevanje računa IPKO televizija, interneta ili paketu usluga:

 • Napišite tip uslugu koju želite da dopunite: TV, Internet, ili DuoTV i pošaljite SMS na 50333
 • Primer: ” DuoTV “
 • U slučaju da želite da dopunite bilo koji drugi račun sa kojeg ste registrovali u ugovoru, napišite: ime registrovanog korisnika, napravite razmak, tip račun: TV, internet, ili DUOTV i pošaljite SMS poruku na 50333.
 • Primer: ” korisnik1 DuoTV “

SMS Top Up preko TEB Bank

Kroz TEB Bank vi možete da dopunite račun mobilnog, interneta, digitalne televizije, i DUOTV . Pošaljite poruku na broj 50001 sa sledećim tekstom, u zavisnosti koju uslugu želite da dopunite:

Za dopunjavanje računa IPKO mobilnog:

 • Napišite broj mobilnog telefona (bez nule na početku), razmak, iznos koji želite da dopunite i pošaljite SMS na broj 50001
 • Primer: ” 49xxxxxx 5 ” (za dopunu na 5€)

Iznos da dopune putem TEB banke je od 1 do 100€.

Za dopunjavanje računa IPKO interneta:

 • Napišite reč IPKO, korisničko ime, razmak i ‘ int ‘ i pošaljite SMS na broj 50001
 • Primer: ” IPKO (razmak) ime korisnika (razmak) “

Za dopunjavanje računa IPKO televizije:

 • Napišite reč IPKO, korisničko ime, razmak i ‘TV ‘ i pošaljite SMS na broj 50001
 • Primer: ” IPKO (razmak) ime korisnika (razmak) TV “

Za dopunjavanje računa IPKO DUO TV (televizija i internet):

 • Napišite reč IPKO, korisničko ime, razmak i ‘ duotv ‘ i pošaljite SMS na broj 50001
 • Primer: ” IPKO (razmak) ime korisnika (razmak) duotv “