Në tabelën e mëposhtme gjeni çmimet prej telefonisë fikse për thirrje brenda Kosovës.

Në të gjitha çmimet përfshihet edhe TVSH.

ThirrjetÇmimet(min/€)
IPKO fiks 0 cent
IPKO mobil0.051 EUR
D3 mobil0.072 EUR
PTK0.051 EUR
Vala0.072 EUR
Z-mobile0.072 EUR

Për thirrje jashtë Kosovës, selektoni shtetin më poshtë.

Më poshtë gjeni listën e numrave pa pagesë që mund t’i kontaktoni.

ThirrjaNumri
Kujdesi për klientë 049 700 700 dhe 038 700 700
Emergjenca112
Policia911 dhe 922
Zjarrfikësit93
Ndihma e parë94
+ Thirrjet brenda Kosovës

Në tabelën e mëposhtme gjeni çmimet prej telefonisë fikse për thirrje brenda Kosovës.

Në të gjitha çmimet përfshihet edhe TVSH.

ThirrjetÇmimet(min/€)
IPKO fiks 0 cent
IPKO mobil0.051 EUR
D3 mobil0.072 EUR
PTK0.051 EUR
Vala0.072 EUR
Z-mobile0.072 EUR
+ Thirrjet jashtë Kosovës

Për thirrje jashtë Kosovës, selektoni shtetin më poshtë.

+ Thirrjet pa pagesë

Më poshtë gjeni listën e numrave pa pagesë që mund t’i kontaktoni.

ThirrjaNumri
Kujdesi për klientë 049 700 700 dhe 038 700 700
Emergjenca112
Policia911 dhe 922
Zjarrfikësit93
Ndihma e parë94