FAQ për telefoni mobile

Si ta konfiguroj telefonin Android?

  • Setting- More Networks- Mobile Networks- Mobile Data-ON
  • Access point name Apn: IPKO

Kur do të ketë shërbim 3G/4G edhe nëper fshatra?

Jemi duke punuar  në zgjerimin e mbulueshmërisë së rrjetit edhe nëpër fshatra, për gjithcka ju mbajmë të informuar përmes kanaleve tona informuese.

1.  A mundet dikush prej familjareve të tërheq dhuratat e fituara me Pika?

Dhuratat tërhiqen vetëm nga personi në emër të cilit është edhe numri, nuk është e mundur nga dikush tjetër.

2. Cili është kodi ku mundem t’i kontrolloj dhuratat të cilat ofrohen përmes programit Pika?

Kodi ku mundeni t’i kontrolloni dhuratat të cilat ofrohen përmes programit Pika është *404#

Ndërrimi i gjuhës së telefonisë mobile bëhet duke dërguar SMS në numrin 50505 me tekst:

  • Shqip (për gjuhën shqipe),
  • English (për gjuhën angleze) dhe
  • Srpski (për gjuhën serbe).