Aktiviranje paketa

Kako biste počeli da koristite internet na vašem telefonu, treba da primenite nekoliko kratkih i jednostavnih koraka:

01

Pozovite broj *321#

Da biste aktivirali internet na mobilnom telefon, morate da pozovete broj *321#. Nakon poziva, dobićete poruku koja ukazuje na to da su se vaše internet usluge na mobilnom telefonu i MMS aktivirale. Nakon toga, ponovo uključite telefon.

02

Nakon toga, treba da podesite mobilni telefon:

 • ručno,
 • preko instrukcija postavljenim na stranici www.ipko.com
 • u svakoj prodavnici kompanije IPKO,
 • ili pozivanjem Pozivnog centra na brojeve 049/038 700 700

03

I na kraju, aktivirajte vaš izabrani paket:

 • putem SMS-a,
 • putem IPKO Meny-ja
 • ili pozivanjem Pozivnog centra na brojeve 049/038 700 700

Podešavanje

Da biste podesili vaš telefon ručno, treba da ubacite sledeće podatke:

 • APN: IPKO
 • Username: (ne treba)
 • Password: (ne treba)
 • Proxy: 213.229.249.40
 • Proxy port: 8080

Ručno podešavanje za iPhone:

 • Settings
 • General
 • Network
 • Cellular Data Network:
 • APN: IPKO
 • Username: (none)
 • Password: (none)

Kako da deaktivirate?

Vaš izabrani paket će biti deaktiviran samo kada istekne, znači nakon 30 dana od dana aktiviranja. Da biste zaustavili ponovno aktiviranje za narednih mesec, morate poslati poruku na broj 50505 sa rečju „stop web“.

Provera računa MB

Da bi proverili stanje vašem računu MB treba da ukucate *123*1#, nakon čega će vam se prikazati ukupan iznos MB.

*Ovo važi samo unutar teritorije Kosova.