-

Contact us

If you have any questions or inquires please send as an email

3G/4G Internet

E-mailat e dërguar dhe të pranuar

Sa e-maila i dërgoni brenda një periudhe të caktuar?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Rishikimi i videove

Sa minuta transferoni video brenda një periudhe të caktuar?
0.00 KB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Emailat e dërguar dhe të pranuar me bashkëngjitje

Sa e-maila me bashkëngjitje i dërgoni brenda një periudhe të caktuar?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Postime në rrjete sociale

Sa fotografi të postuara brenda një periudhe të caktuar?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Numri i vizitave të faqeve të internetit

Sa faqe të internetit i vizitoni brenda një periudhe të caktuar kohore?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Lojërat / aplikacionet e shkarkuara

Sa aplikacione të shkarkuara brenda një periudhe të caktuar?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Dëgjimi i radiove në internet

Sa minuta dëgjoni radio online brenda një periudhe të caktuar?
0 MB
në muaj
 • për ditë
 • javë
 • muaj

Konsumimi juaj mujorë është:

0.00 KB

Questions?

Contact Customer Service