Konfiguro telefonin roaming për 3G IOS

Konfigurimi 3G Roaming iOS

Përdoruesit e telefonave me iOS duhet të shkarkojnë profilin dhe pastaj të përcjellin hapat e përshkruar më poshtë për konfigurim të 3G-së roaming:

HAPI I 1

hapi1

HAPI I 2

hapi2

HAPI I 3

hapi3

Konfiguro telefonin për 3G

Për konfigurim të 3G-së, të gjithë përdoruesit e telefonave të mencur mund të zgjedhin llojin e prodhuesit dhe modelin, si dhe të përcjellin hapat e përshkruar më poshtë: