Shërbimet roaming

Postpaid Roaming

Si përdorues të shërbimeve postpaid të telefonisë mobile, shërbimet roaming mund t’i përdorni plotësisht në mënyrë të zakonshme. Të gjitha shërbimet roaming të kryera në postpaid do të dërgohen në llogarinë tuaj në Kosovë. 

Prepaid Roaming

Nëse jeni përdorues i shërbimeve me parapagim (prepaid) të telefonisë mobile, shërbimet roaming mund t’i përdorni në mënyrë shumë të thjeshtë, krejt të zakonshme, sikur kur ndodheni në Kosovë. E tëra që duhet të keni është kredia e mjaftueshme në llogarinë tuaj.

SMS

Pranimi dhe dërgimi i mesazheve (SMS) gjatë udhëtimeve tuaja jashtë vendit është i thjeshtë dhe i zakonshëm, si dhe nuk ka nevojë për kurrfarë aktivizimi paraprak.

MMS

Nëpërmjet shërbimit MMS (mesazheve multimediale) ju mund t’i ndani çastet më të lumtura dhe ato më të jashtëzakonshmet me të afërmit tuaj. Këtë duke dërguar mesazhe me fotografi, video, apo edhe duke dërguar muzikë gjatë qëndrimit tuaj jashtë Kosovës.

Interneti në mobil

Kudo që shkoni, me internet në mobil roaming kontrolloni e-mailin personal, lexoni lajme, ndiqni ngjarjet më aktuale, apo thjesht argëtohuni, duke shfletuar ueb faqe nëpërmjet internetit në telefonin tuaj mobil.

LTE është teknologji e re prandaj si e tillë kërkon marrëveshje roaming me operatorët ndërkombëtarë. IPKO në vazhdimësi është duke e zgjeruar partneritetin për LTE roaming me operatorë të ndryshëm anë e mbanë botës. Për t’u informuar më shumë, se me cilët operatorë funksionon LTE (4G) roaming, ju mund t’i drejtoheni qendrës së thirrjeve përmes email-it info@ipko.com, apo pa pagesë përmes numrit 080070070 për ju që akoma jeni në Kosovë dhe planifikoni të udhëtoni jashtë vendit. Ndërsa nëse tani më jeni në zonën roaming thirrni në *770#, në mënyrë që të mos shpenzoheni.

Vini re: Në mënyrë që të jeni në gjendje të shfrytëzoni teknologjinë LTE në roaming, ashtu si në Kosovë,  kur udhëtoni jashtë vendit duhet të keni telefonin që e përkrahë këtë teknologji si dhe SIM kartela juaj duhet të jetë 4G. Gjithashtu operatori në të cilin lidheni duhet të përkrahë teknologjinë LTE (4G).

Nëse dëshironi të përdorni internetin në mobil jashtë Kosovës, ju duhet të bëni konfigurimin në telefonin tuaj. Gjithashtu edhe opsioni Data Roaming duhet të jetë aktiv(ON).

Konfigurimi për iPhone:

 • Cellular Data Network
 • APN: IPKO
 • Username: (zbrazët)
 • Password: (zbrazët)

Konfigurimi për Android:

 • Settings
 • Mobile Networks
 • Access Point Name
 • APN: IPKO
 • Username: (zbrazët)
 • Password: (zbrazët)

Porosia “Më thirr”

Gjatë udhëtimit tuaj jashtë Kosovës me IPKO telefoninë mobile ju mund të dërgoni porosinë “Kredia më është harxhuar, të lutëm më thirr”, në mënyrë krejt të thjeshtë sikur të jeni në shtëpi. Vetëm shtypni: *130*049xxxxxx#.

Transferi i Kredisë

Poashtu, gjatë kohës tuaj jashtë Kosovës, me IPKO telefoninë mobile, ju mund të bëni transfere të kredisë sa herë që dëshironi, krejt thjeshtë, duke shtypur: *124*shuma e kredisë*049xxxxxx#.

Kujdesi për klientë

Tani klientët tanë në roaming zonë, mund të kontaktojnë Qendrën e Thirrjes se IPKO’s në *770#. Pas thirrjes së këtij kodi, në telefon paraqitet porosia “Ju lutem pritni për thirrjen hyrëse”, ku më pas përdoruesi me numër mobil IPKO pranon thirrje nga njëri prej agjentëve të kompanisë. Për këto thirrje klienti nuk ngarkohet me asnjë tarifë.

Për të bërë thirrje në Kosovë  gjatë qëndrimit tuaj  jashtë saj, duhet t’i shtoni kodet përkatëse, varësisht se në numrat e të cilit operator thërrisni.

Për thirrje në numra të telefonisë mobile të IPKO-s:

 • +386 49 xxx xxx, ose 00386 49 xxx xxx, për shembull +386 49 700 700

Për thirrje në numra të telefonisë fikse të IPKO-s:

 • +386 43 xxx xxx ose 00386 xxx xxx, për shembull: +386 43 700 700

Për të bërë thirrje në ndonjë shtet jashtë Kosovës, po ashtu duhet t’ia shtoni numrit, kodin përkatës të shtetit të cilin thërrisni. Për shembull nëse doni të thërrisni në Angli, duhet të shtypni kodin si në vazhdim:

 • +44 xx xxx xxx

Ndërsa, për të bërë thirrje nga ato shtete ku e shihni se keni vështirësi për të bërë thirrje apo edhe nga ato shtete ku IPKO ende nuk ka partneritet, atëherë, për të bërë thirrje përdorni shërbimin USSD, duke shtypur kodin si në vazhdim:

 • *125* (kodi) xx xxx xxx #, për shembull: *125* 0038649700700 #

Gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë, zgjidhni rrjetin Mobitel/ IPKO për roaming. IPKO ju siguron komunikimin me tarifa të lira, dhe mbulueshmërinë më të madhe të popullsisë në Kosovë, me rrjetin më stabil në vend.

Për t’u lidhur me shërbimin roaming të IPKO’s, veproni si më poshtë, varësisht nga telefoni i juaj mobil:

 • Nokia – Menu– Tools – Phone Settings – Network Selection – Manual
 • Sony Ericsson – Connectivity – GSM Networks – Select Network
 • Samsung – Menu– Extras – Network Services – Network Selection – Manual
 • Motorola – Menu – Settings – Network – Available Network

Nëse keni nevojë për asistencë në përdorimin e roaming shërbimit të IPKO-s gjatë kohës tuaj në Kosovë, atëherë thirrni në +386 49 700 700 ku do t’ju lajmërohet njëri nga agjentët tanë për t’ju ndihmuar. Qendra e Thirrjeve në IPKO është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë.

+ Sherbimet

Postpaid Roaming

Si përdorues të shërbimeve postpaid të telefonisë mobile, shërbimet roaming mund t’i përdorni plotësisht në mënyrë të zakonshme. Të gjitha shërbimet roaming të kryera në postpaid do të dërgohen në llogarinë tuaj në Kosovë. 

Prepaid Roaming

Nëse jeni përdorues i shërbimeve me parapagim (prepaid) të telefonisë mobile, shërbimet roaming mund t’i përdorni në mënyrë shumë të thjeshtë, krejt të zakonshme, sikur kur ndodheni në Kosovë. E tëra që duhet të keni është kredia e mjaftueshme në llogarinë tuaj.

SMS

Pranimi dhe dërgimi i mesazheve (SMS) gjatë udhëtimeve tuaja jashtë vendit është i thjeshtë dhe i zakonshëm, si dhe nuk ka nevojë për kurrfarë aktivizimi paraprak.

MMS

Nëpërmjet shërbimit MMS (mesazheve multimediale) ju mund t’i ndani çastet më të lumtura dhe ato më të jashtëzakonshmet me të afërmit tuaj. Këtë duke dërguar mesazhe me fotografi, video, apo edhe duke dërguar muzikë gjatë qëndrimit tuaj jashtë Kosovës.

Interneti në mobil

Kudo që shkoni, me internet në mobil roaming kontrolloni e-mailin personal, lexoni lajme, ndiqni ngjarjet më aktuale, apo thjesht argëtohuni, duke shfletuar ueb faqe nëpërmjet internetit në telefonin tuaj mobil.

LTE është teknologji e re prandaj si e tillë kërkon marrëveshje roaming me operatorët ndërkombëtarë. IPKO në vazhdimësi është duke e zgjeruar partneritetin për LTE roaming me operatorë të ndryshëm anë e mbanë botës. Për t’u informuar më shumë, se me cilët operatorë funksionon LTE (4G) roaming, ju mund t’i drejtoheni qendrës së thirrjeve përmes email-it info@ipko.com, apo pa pagesë përmes numrit 080070070 për ju që akoma jeni në Kosovë dhe planifikoni të udhëtoni jashtë vendit. Ndërsa nëse tani më jeni në zonën roaming thirrni në *770#, në mënyrë që të mos shpenzoheni.

Vini re: Në mënyrë që të jeni në gjendje të shfrytëzoni teknologjinë LTE në roaming, ashtu si në Kosovë,  kur udhëtoni jashtë vendit duhet të keni telefonin që e përkrahë këtë teknologji si dhe SIM kartela juaj duhet të jetë 4G. Gjithashtu operatori në të cilin lidheni duhet të përkrahë teknologjinë LTE (4G).

Nëse dëshironi të përdorni internetin në mobil jashtë Kosovës, ju duhet të bëni konfigurimin në telefonin tuaj. Gjithashtu edhe opsioni Data Roaming duhet të jetë aktiv(ON).

Konfigurimi për iPhone:

 • Cellular Data Network
 • APN: IPKO
 • Username: (zbrazët)
 • Password: (zbrazët)

Konfigurimi për Android:

 • Settings
 • Mobile Networks
 • Access Point Name
 • APN: IPKO
 • Username: (zbrazët)
 • Password: (zbrazët)

Porosia “Më thirr”

Gjatë udhëtimit tuaj jashtë Kosovës me IPKO telefoninë mobile ju mund të dërgoni porosinë “Kredia më është harxhuar, të lutëm më thirr”, në mënyrë krejt të thjeshtë sikur të jeni në shtëpi. Vetëm shtypni: *130*049xxxxxx#.

Transferi i Kredisë

Poashtu, gjatë kohës tuaj jashtë Kosovës, me IPKO telefoninë mobile, ju mund të bëni transfere të kredisë sa herë që dëshironi, krejt thjeshtë, duke shtypur: *124*shuma e kredisë*049xxxxxx#.

Kujdesi për klientë

Tani klientët tanë në roaming zonë, mund të kontaktojnë Qendrën e Thirrjes se IPKO’s në *770#. Pas thirrjes së këtij kodi, në telefon paraqitet porosia “Ju lutem pritni për thirrjen hyrëse”, ku më pas përdoruesi me numër mobil IPKO pranon thirrje nga njëri prej agjentëve të kompanisë. Për këto thirrje klienti nuk ngarkohet me asnjë tarifë.

+ Si të bëni thirrje?

Për të bërë thirrje në Kosovë  gjatë qëndrimit tuaj  jashtë saj, duhet t’i shtoni kodet përkatëse, varësisht se në numrat e të cilit operator thërrisni.

Për thirrje në numra të telefonisë mobile të IPKO-s:

 • +386 49 xxx xxx, ose 00386 49 xxx xxx, për shembull +386 49 700 700

Për thirrje në numra të telefonisë fikse të IPKO-s:

 • +386 43 xxx xxx ose 00386 xxx xxx, për shembull: +386 43 700 700

Për të bërë thirrje në ndonjë shtet jashtë Kosovës, po ashtu duhet t’ia shtoni numrit, kodin përkatës të shtetit të cilin thërrisni. Për shembull nëse doni të thërrisni në Angli, duhet të shtypni kodin si në vazhdim:

 • +44 xx xxx xxx

Ndërsa, për të bërë thirrje nga ato shtete ku e shihni se keni vështirësi për të bërë thirrje apo edhe nga ato shtete ku IPKO ende nuk ka partneritet, atëherë, për të bërë thirrje përdorni shërbimin USSD, duke shtypur kodin si në vazhdim:

 • *125* (kodi) xx xxx xxx #, për shembull: *125* 0038649700700 #
+ Udhëtimet në Kosovë

Gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë, zgjidhni rrjetin Mobitel/ IPKO për roaming. IPKO ju siguron komunikimin me tarifa të lira, dhe mbulueshmërinë më të madhe të popullsisë në Kosovë, me rrjetin më stabil në vend.

Për t’u lidhur me shërbimin roaming të IPKO’s, veproni si më poshtë, varësisht nga telefoni i juaj mobil:

 • Nokia – Menu– Tools – Phone Settings – Network Selection – Manual
 • Sony Ericsson – Connectivity – GSM Networks – Select Network
 • Samsung – Menu– Extras – Network Services – Network Selection – Manual
 • Motorola – Menu – Settings – Network – Available Network

Nëse keni nevojë për asistencë në përdorimin e roaming shërbimit të IPKO-s gjatë kohës tuaj në Kosovë, atëherë thirrni në +386 49 700 700 ku do t’ju lajmërohet njëri nga agjentët tanë për t’ju ndihmuar. Qendra e Thirrjeve në IPKO është në dispozicionin tuaj 24 orë në ditë.