Sve u IPKO Menu

IPKO Menu je posebna aplikacija koja će vam pomoći da lakše i brže:

  1. Proverite vaš račun (bilans) brojnih bonusa koje prikupljate, odvojenih po kategorijama i aktivira neke osnovne usluge. Vi takođe možete izabrati do 3 omiljena koda koje koristite na redovnoj osnovi, a koji su dostupni na Meniju Omiljenih – samo jedan klik daleko.
  2. Aktivirate vaše omiljene proizvode i mnogo novih proizvoda koje želite da probate.
  3. Sve prodavnice i distributeri IPKO, sortirani prema lokaciji – tako da ćete uvek znati najbliže mesto da dobijete usluge IPKO. Kada izaberete jednu prodavnicu ili distributera ,lokacija će biti prikazana na mapi da bi je još brže pronašli.
  • * Lokacija (blizina) radi na svim telefonima opremljenim sa GPS-om.
  • * Za koriščenje mapa , mogu se primeniti naknade za korišćenje interneta na mobilnom.

Aplikacija je razvijena za Android i za iOS.

Vi možete preuzeti aplikaciju na Google Play Store ili putem linka: http://bit.ly/YyXaiC