Moj Krug

Pozovi i pošalji SMS, za samo 2 centa, 10 ljudima u tvojom krugu. Moj Krug je deo Allo i Tung tarife, i ako niste deo ovih tarifa, prvo trebate da birate jednu tarifu. Pošaljite SMS poruku 50505broju sa tekstom “allo” ili “tung” zavisno od tarife koju odaberete.

Raspolaganje brojevima na listi “Moj Krug”

Da biste stvorili svoju listu u sklopu opcije “Moj krug”, sve što treba da uradite jeste da pošaljete SMS-ove na broj 50505 sa tekstom:

  • Plus 049xxxxxx da dodate jedan broj na listu “Moj krug”
  • Minus 049xxxxxx da skinete jedan broj sa liste “Moj krug”

Pošaljite SMS poruku “Rrethi” na broj 50505, da saznate koji brojevi se nalaze na vašoj listi “Moj krug”.

U “Moj Krug” možete dodavati i brojeve IPKO fiksne telefonije u sledećem formatu: +383387xxxxx

Kako dodati brojeve u krug?

Prvo, vi treba da aktivirate tarifu IPKO Razgovaraj sa svima!, pozovite broj *600#. Posle aktiviranje vi možete početi da dodate 10 brojeva u vaš krug, sa SMS : Plus 049xxxxxx, na broj 50505.Za uklanjanje broja iz vašeg kruga, treba uneti tekst Minus 049xxxxxx, na broj 50505.

Dodatne cene:

UslugaCena
Pozivi ka svim operaterima0.10 €
Pozivi u krugu0.04 €
SMS sa svim operaterima0.05 €
SMS u krugu0.04 €
SMS međunarodni0.10 €
MMS sa svim operaterima0.10 €
MMS međunarodni0.20 €