Super Rrethi

Krejt muaji vikend, 1 cent minuta me 10 veta n’rreth!

Të gjithë shfrytëzuesit e tarifave Allo, Tung dhe Fol me ton’ me ofertën “Super Rrethi”, mund të flasin me 10 persona në rreth për vetëm 1 cent në minutë.

Aktivizimi

  • Për të aktivizuar ofertën “Super Rrethi” për një javë, dërgoni SMS me tekstin “Super” në numrin 50505. Aktivizimi për një javë ju kushton 1.02 EUR.
  • Për të aktivizuar ofertën “Super Rrethi” për një muaj, dërgoni SMS me tekstin “MSuper” në numrin 50505. Aktivizimi për një muaj ju kushton 3.06 EUR.

Shtimi, heqja e numrit

Për të shtuar apo hequr numra brenda ofertës “Super Rrethi”, ju duhet fillimisht të jeni pjesë e tarifes Allo, Tung ose Fol me ton’. Pasi e përzgjedhni pakon, dërgoni SMS në numrin 50505 me tekstin:

  • Plus 049xxxxxx – për të shtuar një numër
  • Minus 049xxxxxx – për të hequr një numër

Brenda “Super Rrethi”, mund të shtoni edhe numra të telefonisë fikse të IPKO-s, si në vazhdim: +383387xxxxx

Deaktivizimi

  • Për të deaktivizuar ofertën “Super Rrethi” për një javë, dërgoni SMS me tekstin “Stop Super”, në numrin 50505, ndersa për të deaktivizuar ofertën “Super Rrethi” për një muaj, dërgoni SMS me tekstin “Stop MSuper”, në numrin 50505.