Wikipedia Zero

IPKO i dobrotvorna organizacija „Fondacija Wikimedia“, postigli su dogovor za lansiranje Wikipedia Zero, za sve korisnike mobilne telefonije IPKO, kojim će se omogućiti besplatan pristup u najvećoj onlajn enciklopediji na svetu, Wikipedia.

Pristup na Wikipedia Zero će biti besplatan za korisnike telefonije „IPKO mobile“ i biće pristupačan u svakom trenutku, sa bilo kog mesta Kosova – pošto mreža mobilne telefonije pruža potpunu i stabilnu pokrivenost u celoj zemlji i za svakog pretraživača telefonskog veba.

Višejezična onaljn Enciklopedia je jedna od najvećih sajtova na svetu za upućivanje na internetu i rangira se kao jedna od najvećih bogatstva interneta na svetu. Sem Wikipedia Zero, IPKO takođe pruža telefonski pristup i u Facebook Zero i prijem poruka (SMS) Twitter-a, koji su takođe besplatne usluge.