Razgovaraj slobodno, jer je jeftino!

Za samo 10 centi/min sa svim mobilnim operaterima!

Sa tarifom  IPKO Razgovaraj sa svima, možete razgovarati sa svim operaterima na celoj teritoriji Kosova za samo 10 centi/min i 5 centi za SMS, a takođe možete razgovarati sa 10 osoba u krugu za samo 4 centi/min i 4 centi po SMS bez potrebe da platite aktiviranje kruga.

Kako aktivirati tarifu ” IPKO Razgovaraj sa svima”?

Da biste aktivirali tarifu IPKO Razgovaraj sa svima treba da pozovete kod *600#. Prvo aktiviranje je besplatno.
Svaka promena tarife jednom u mesecu je besplatna, a za svaku promenu više od jedanput mesečno plaćate 1€.

Kako dodati brojeve u krug?

Prvo, vi treba da aktivirate tarifu IPKO Razgovaraj sa svima!, pozovite broj *600#, posle aktiviranje vi možete početi da dodate 10 brojeva u vaš krug, sa SMS : Plus 049xxxxxx, na broj 50505. Za uklanjanje broja iz vašeg kruga, treba uneti tekst Minus 049xxxxxx, na broj 50505.

Dodatne cene:

UslugaCena
Pozivi ka svim operaterima0.10 €
Pozivi u krugu0.04 €
SMS sa svim operaterima0.05 €
SMS u krugu0.04 €
SMS međunarodni0.10 €
MMS sa svim operaterima0.10 €
MMS međunarodni0.20 €