Medunarodni pozivi

Izaberite odgovarajucu države da se upoznate sa cijenama

  • Za pozive unutar prve minute, prvih 60 sekundi se broje. Nakon prvog minuta interval se računa za svakih 60 sekundi (60/60).
  • Međunarodni pozivi sa naknadom Rrafsh su 20 % viši od standardnih naknada.