Përmes shop.ipko.com, ju mund t’i kryeni të gjitha pagesat e faturave të telefonisë mobile apo shërbimeve fikse:

Hapat që duhet ndjekur

 

Gjithashtu, edhe përmes aplikacionit My IPKO ju mund të shihni pasqyrën e llogarisë, të rimbushni telefonin mobil, të paguani fatura, të aktivizoni pako, të shihni të gjitha ofertat aktuale dhe shumë të tjera – vetëm me një ‘klik’! të cilin mund ta shkarkoni duke skenuar QR CODE apo përmes ipko.biz/myipko