Smart Agro

Cfarë mundëson ky shërbim i ri?

Përmes stacionit agrologjik të ofruar nga IPKO, fermerët do të informohen rreth kushteve agrologjike dhe shkallës së rrezikshmërisë për paraqitjen e sëmundjeve tek bima e kultivuar duke u abonuar për Agro SMS ose Agro Business.