Kao korisnik prepaid ili postpaid poslovnih paketa, sada možete da birate između tri paketa FOL EU za međunarodne pozive i da imate neprestanu komunikaciju prema svim zemljama članicama EU.

Poslovnim paketima International EU dobijate minute za međunarodne pozive prema zemljama članicama EU.

Informacije o korišćenju paketa:

  • Aktiviranje, izmena ili deaktiviranje za postpaid korisnike obavlja se preko službenika odgovornog za poslovne subjekte;
  • Aktiviranje za prepaid korisnike obavlja se slanjem SMS-a na broj 123 sa tekstom: EU15, EU35 ili EU80;
  • Izmena za prepaid korisnike obavlja se aktiviranjem željenog paketa;
  • Deaktiviranje za prepaid korisnike obavlja se slanjem SMS-a na broj 123 sa tekstom: EUSTOP;
  • Provera stanja minuta obavlja se unošenjem koda *411#.

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?