Pakot e internetit në mobil

Zgjedh një nga pakot e internetit dhe aktivizo duke dërguar SMS me tekstin “Micro”, “Mini”, “Midi”, “Maxi”, “Mega” ose “Giga” në numrin 50505. Ju do të merrni sasinë e MB dhe do të paguani cmimin në bazë të ditëve të mbetura deri në fund të muajit.

Cene nakon što se paket istroši

Cena za prvih 500KB je 0.285€ a za svakih narednih 10KB cena je 0.0010€. Treba da imate više od 0.102€ na vašem računu da biste koristili mobilni internet.

Internet na mobilni zasnovan na upotrebi

Ovim paketom, plaćate samo onda kada koristite usluge, znači plaćate onoliko koliko je koristite.

Cena za prvih 100KB iznosi 0.21 EUR, dok je za svakih narednih 10KB cena 0,001 EUR. Vi morate imati više od 28 centi na vašem računu da biste koristili internet na vašem mobilnom telefonu.

Paketi

Ovim paketom omogućeno je korišćenje interneta na mobilnom na mesečnoj osnovi, ili u periodu do iskorišćavanja transfera.

Data Package

Ukoliko vašem preduzeću nije potreban paket koji nudi glasovnu komunikaciju, onda uslugom data package – imate aktiviran samo interneta na mobilnom i SMS. Ovaj proizvod može se koristiti sa oba interneta na mobilnom paketa: zasnovanom na upotrebi i/ili sa mesečnom isplatom.