PLAN paketi su dizajnirani imajući u vidu pojedinačne potrebe za minutima, sms-ovima i mobilnim internetom. Minute u PLAN paketima, možete iskoristiti prema svim operaterima na Kosovu.

PLAN paketima možete odabrati mesečni paket počev od 10EUR mesečno.

Nemojte sedeti bez PLAN-a!

 

PLAN 1PLAN 2PLAN 3PLAN 4PLAN 5PLAN 6PLAN 7PLAN 8PLAN 9
MIN u IPKO-uNEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENO
MIN prema ostalim operaterima70010001200150020003000400050005000
SMS prema svim operaterimaNEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENONEOGRANIČENO
Mobilni internet na Kosovu13GB15GB25GB30GB35GB40GB45GB55GBNEOGRANIČENO

(100 GB)

Mobilni internet u regionu1GB1GB2GB2GB2GB5GB
Mobilni internet za EU500MB2GB
Mesečna cena10.00€15.00€20.00€25.00€30.00€35.00€40.00€55.00€99.00€

Možete da povećate ograničenje biranjem broja *202#

Përshëndetje! Si mund të ju ndihmojmë?